Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Family Learning in Foster Families”(FaLeFos) – Educația Familială în Asistența Maternală

Număr proiect: 539028 – LLP-1-2013-1-AT-GRUNDTVIG-GMP Perioada de derulare: 24 luni – 01. 10. 2013-30.09.2015; Finanțator: Uniunea Europeană prin programul Învățare pe tot parcursul vieții/Grundtvig

FaLeFos este acronimul pentru „Family Learning in Foster Families”, adică Educația Familială în Asistența Maternală. Obiectivul acestui proiect a fost îmbunătățirea şi întărirea relațiilor şi a cooperării între asistenții maternali, părinții biologici și asistenții sociali. În centrul tuturor eforturilor și activităților stau copiii plasați în familii de plasament.

Proiectul a vizat elaborarea unor programe și materiale de formare destinat celor trei categorii de persoane. Aceste programe au fost implementate în perioada martie-aprilie 2015.

Mai multe informații: http://www.falefos.eu

Familiile de plasament

Părinți biologici

Asistenți sociali

Back to top
Skip to content