Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CE ESTE VOLUNTARIATUL?

Potrivit Legii Nr. 78/2014 privind reglementarea activități de voluntariat în România, voluntariatul este  activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială.

DE CE SĂ FIU VOLUNTAR?

 • pentru formarea experienței  profesionale;
 • pentru a învăţa lucruri noi şi a-mi forma deprinderi utile;
 • pentru a mă dezvolta personal;
 • pentru a-mi face prieteni noi şi a cunoaște oameni noi;
 • pentru a da o mână de ajutor societăţii şi celor aflați în nevoie;
 • pentru că doresc să mă dedic unei cauze pe care o susțin;
 • pentru că doresc să întorc o parte din ajutorul pe care l-am primit la rândul meu de la alte persoane

CE TREBUIE SĂ ŞTIE PERSOANA CARE DOREŞTE SĂ DEVINĂ VOLUNTAR?

 • activitatea de voluntariat nu implică o contraprestaţie materială din partea beneficiarului;
 • activitatea de voluntariat implica responsabilități;
 • angajamentul încheiat între cele două părţi trebuie respectat în condiţiile stabilite, în caz contrar acesta poate fi denunţat unilateral de către oricare dintre părți

CINE POATE FI VOLUNTAR?

Oricine doreşte şi îndeplineşte condiţiile unei conduite morale corespunzătoare.

Paşii de urmat:

 • completaţi o cerere prin care vă exprimaţi în scris intenţia de a vă implica în activităţi de voluntariat.
 • vă contactăm pentru un interviu, pentru a consulta abilităţile şi pregătirea de care dispuneţi, pentru a vă îndruma către locul şi activitatea cea mai potrivită persoanei şi intenţiilor dumneavoastră.
 • vom completa un contract de voluntariat şi o declaraţie de confidenţialitate cu privire la informaţiile referitoare la beneficiarii cu care veţi intra în contact pe perioada desfăşurării activităţilor de voluntariat.
 • după ce au fost îndepliniţi toţi paşii de mai sus vă puteţi implica şi îi puteţi sprijini pe cei care au nevoie de ajutorul dumneavoastră.

ATENȚIE!  Nu pot deveni voluntari  persoanele care au antecedente penale, cele care sunt cunoscute pentru comportamentul lor imoral sau cele care sunt în conflict deschis sau litigiu cu unul dintre beneficiarii instituţiei.

DREPTURILE VOLUNTARULUI

 • Desfăşurarea activităţii în concordanţă  cu capacitatea şi disponibilitatea sa.
 • Asigurarea de către instituţie a desfăşurării activităţilor  în condiţiile legale de protecţie a muncii, în funcţie de natură şi de caracteristicile activităţii respective.
 • Asigurarea de către instituţie, în condiţiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri care decurg din natura activităţii; în lipsa asigurării, orice daune suferite de voluntar în decursul desfăşurării activităţii de voluntariat se suportă integral de către instituţie, dacă acestea nu au fost determinate de culpa voluntarului. Voluntarul poate renunţa la acest drept. Renunţarea trebuie să fie expresă şi se exprimă în scris.
 • Eliberarea de către instituţie, la terminarea perioadei de voluntariat, a unui certificat nominal care să recunoască prestarea activităţii de voluntar, precum şi experienţă şi aptitudinile dobândite.
 • În funcţie de înţelegerea dintre părţi, se poate stabili rambursarea de către organizaţia gazdă, în condiţiile convenite în contract, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activităţii. Renunţarea de către voluntar la acest drept echivalează cu un act de liberalitate

OBLIGAŢIILE VOLUNTARULUI

 • să îndeplinească sarcinile asumate prin contractul de voluntariat.
 • să participe la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către instituţie  pentru a asigura o bună cunoaştere a procedurilor de lucru, facilitând astfel bună desfăşurare a activităţii voluntarului.
 • să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat.
 • voluntarul este răspunzător pentru daunele morale sau materiale aduse instituţiei  în cadrul activităţii de voluntariat din propria culpă

ACTELE NECESARE PENTRU INTEGRAREA ÎN PROGRAMUL DE VOLUNTARIAT AL DGASPC HARGHITA

 • copie a actului de identitate;
 • adeverință medicală de la medicul de familie, din care să rezulte faptul că persoana nu se află în evidențe cu boli psihice, transmisibile și este apt pentru a desfășura activități de voluntariat în cadrul Direcției generale;
 • cazierul judiciar (dacă sunt persoane străine se solicită traducerea legalizată a cazierului);
 • Curriculum Vitae;
 • dovada studiilor (copie a diplomei ultimei instituţii de învăţământ absolvite)
 • cerere în care se specifică activitățile ce urmează a fi desfășurate;
 • angajament de confidențialitate;
 • contract de voluntariat (conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare).

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita  încurajează, îndrumă şi este alături de persoanele  interesate să desfăşoare activităţi de voluntariat în centrele instituţiei.

Specificul instituţiei oferă o gamă variată de activităţi pentru o persoană interesată să facă voluntariat. Beneficiarii instituţiei sunt: persoane aflate în dificultate (copii, adulți, familii),  persoane cu dizabilități (atât copii, cât și adulți).

Persoanele interesate se pot adresa Biroului Resurse Umane din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, P-ța Libertății nr.5, la numărul de telefon 0266 207 761

Documente necesare

There are no documents

Back to top
Skip to content