Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Információk a fogyatékkal élő személyek autóval történő utazásához szükséges üzemanyag elszámolásáról

A fogyatékossággal élő személyek és a törvényes képviselőik mostantól eldönthetik, hogy igénylik-e az ingyenes utazási jegyeket, vagy pedig a saját autójukat használják az utazásra, és ebben az esetben kedvezményt kapnak.

Kinek lehet elszámolni az üzemanyagot:

 • a súlyos és középsúlyos (I-es és II-es fokozatba sorolt) fogyatékkal élő személyek;
 • a fogyatékosok törvényes képviselői:
 • a szülő, a gyám, illetve a törvénynek megfelelően, a speciális védelmi intézkedés alapján meghatározott súlyos, vagy középsúlyos fogyatékossággal élő gyermek nevelésével és gondozásával foglalkozó személy, a Hargita Megyei szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósághoz (Csíkszereda Zöld Péter utca 6. szám) benyújtott kérvény alapján

A kérvényt be lehet nyújtani személyesen, el lehet küldeni postán, elektronikusan az acordaredrepturihr@gmail.com e-mail címre.

Az opció kifejezésére vonatkozó kérvényt le lehet tölteni az intézmény honlapjáról a HASZNOS INFORMÁCIÓK – FORMANYOMTATVÁNYOK menüből.

FONTOS TUDNI:   Ha az üzemanyag-elszámolási lehetőséget választották, helyközi jegyeket már nem kaphatnak a súlyos fogyatékossággal élő személyek személyes asszisztensei, vagy adott esetben kísérői. Ha a fogyatékkal élő személy az ingyenes helyközi szállítási lehetőséget választja, nem kérheti az autóval történő utazáshoz szükséges üzemanyag elszámolását. A kérelemben kifejezett választási lehetőség 12 hónapig érvényes, és az egy naptári év lefolyása alatt nem változtatható meg.

Az üzemanyag elszámolása:

Az elszámolási kérelmet az utazás időpontjától számított 60 napon belül kell letenni a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósághoz, a következő dokumentumok kíséretében:

 • az üzemanyag forgalmazó kereskedelmi társaságok által kibocsátott pénztárjegy(ek) az üzemanyagra;
 • az üzemanyagra kibocsátott pénztárjegy(ek) el kell legyenek látva a kereskedelmi társaság(ok) bélyegzőjével;
 • a fogyatékossági fokozatba való besorolás igazolásának másolata;
 • a személyazonossági igazolvány másolata;
 • a számlakivonat másolata;

Az üzemanyag elszámolására vonatkozó kérvényt le lehet tölteni az intézmény honlapjáról, a HASZNOS INFORMÁCIÓK – FORMANYOMTATVÁNYOK menüből.

 • Az egy év alatt elszámolt utazások száma nem haladhatja meg (a törvény 24 (1) és (3) bekezdése által előírt) a 24 utazást a súlyos, és 12 utazást a középsúlyos személyek esetében.
 • A számításokat az elszámolandó üzemanyagra a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság végzi a vonatjegy árak alapján, ahogy azt a fogyatékossággal élő személyek vasúti szállításáról szóló egyezmény előírja
 • A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság elszámolja az üzemanyagot az erre jogosult személyeknek a kérvény, és a hozzá tartozó dokumentumok iktatásától számított 60 naptári napon belül

Üzemanyag elszámolási tarifák.

FONTOS TUDNI Az elszámolási kérvényt és a kasszabonokat eredetiben kell letenni. További információkért hívják a 0266 371 216-os telefonszámot.

Back to top
Megszakítás