Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

MI AZ ÖNKÉNTESSÉG?

A 78/2014 számú – a romániai közérdekű önkéntes tevékenység szabályozásáról szóló törvény szerint az önkéntesség olyan közérdekű tevékenység, amelyet magánszemélyek végezhetnek saját kezdeményezésre a törvény által létrehozott jogi személyek, országos vagy helyi közigazgatási hatóságok által létrehozott jogi személyek vagy civil szervezetek szervezésében, magánszemélyek vagy a társadalom javára. Az önkéntes munka nem jár közvetlen anyagi haszonnal.

MIÉRT LEGYEK ÖNKÉNTES?

 • a szakmai tapasztalatot szerezhetek;
 • új dolgokat tanulhatok meg és hasznos készségeteket alakíthatok ki;
 • fejleszthetem magam;
 • új barátokat találhatok, és új emberekkel találkozhatok;
 • segítő kezet nyújthatok a társadalom, és a rászorulók számára;
 • mert támogatok egy bizonyos ügyet, és annak szeretném szentelni a munkám;
 • szeretnék segíteni, mert rajtam is segítettek, mikor szükségem volt rá.

MIT KELL, HOGY TUDJON AZ, AKI ÖNKÉNTES SZERETNE LENNI?

 • az önkéntes tevékenységért nem jár anyagi ellenszolgáltatás a kedvezményezett részéről;
 • az önkéntesség felelősséggel jár;
 • a két fél között megkötött kötelezettségvállalást a meghatározott feltételek alapján tiszteletben kell tartani, különben bármelyik fél egyoldalúan felmondhatja azt.

KI LEHET ÖNKÉNTES?

Bárki, aki teljesíti a megfelelő erkölcsi magatartás feltételeit.

Követendő lépések:

 • töltsön ki egy jelentkező űrlapot, amelyben írásban kijelenti az önkéntes tevékenységekben való részvételének szándékát;
 • Megkeressük önt, és készítünk egy interjút, hogy konzultáljunk a készségei és képzésével kapcsolatosan, hogy megtaláljuk a személyiségéhez és szándékához legmegfelelőbb helyet és tevékenységet;
 • kitöltünk egy önkéntes szerződést és adatvédelmi nyilatkozatot azokra a kedvezményezettekre vonatkozó információkkal kapcsolatban, akikkel az önkéntes tevékenységek során kapcsolatba kerül;

A fenti lépések elvégzése után bekapcsolódhat és támogathatja azokat, akiknek szüksége van a segítségére.

FIGYELEM! A bűnügyi nyilvántartásban szereplő, erkölcstelen magatartásukról ismert, vagy az intézmény valamelyik kedvezményezettjével konfliktusban, vagy peres eljárásban álló személyek nem válhatnak önkéntessé.

AZ ÖNKÉNTESEK JOGAI

 • A tevékenységet a képességének és elérhetőségének megfelelően hajtja végre.
 • Az intézménynek biztosítania kell a tevékenységek lebonyolításához szükséges feltételeket a törvényes keretek között, betartva a munkavédelem jogi feltételeit, a tevékenység jellegétől függően.
 • Az intézménynek a törvény által előírt feltételek értelmében a balesetek és betegségek kockázataival vagy a tevékenység jellegéből fakadó egyéb kockázatokkal szemben biztonságot kell nyújtania; Ennek hiányában az önkéntes által a tevékenység során elszenvedett károkat teljes egészében az intézmény viseli, ha azok nem az önkéntes hibájából történtek. Az önkéntes lemondhat erről a jogról. A lemondást írásban is ki kell fejeznie az önkéntesnek.
 • Az intézmény az önkéntesség időszakának végén névre szóló igazolást ad, mellyel elismeri az önkéntes tevékenység teljesítményét, valamint a megszerzett tapasztalatokat és készségeket.
 • A felek közötti megállapodástól függően a fogadó szervezet a szerződésbe foglalt feltételek alapján megtéríti a tevékenység végrehajtásához szükséges költségeket. Az önkéntes lemondhat erről a jogról.

AZ ÖNKÉNTESEK KÖTELEZETTSÉGEI

 • az önkéntes szerződés által vállalt feladatok teljesítése.
 • részt venni az intézmény által szervezett, kezdeményezett vagy javasolt képzési tanfolyamokon a munkafolyamatok megfelelő ismerete érdekében, elősegítvén ezáltal a zökkenőmentes önkéntes tevékenységet.
 • az önkéntes tevékenység keretében hozzáférhető információk bizalmas kezelése.
 • az önkéntes felelős az önkéntes tevékenység során az intézménynek saját hibájából okozott erkölcsi vagy anyagi károkért.

A HARGHITA MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMÉKVÉDELMI VEZÉRIGAZGATÓSÁG ÖNKÉNTES PROGRAMJÁBA VALÓ BEILLESZKEDÉSHEZ SZÜKSÉGES IRATOK

 • személyi igazolvány másolata;
 • igazolás a családorvostól, amely bizonyítja, hogy a személyt nem szerepel elmebetegként vagy fertőző betegséggel a nyilvántartásban, és alkalmas a vezérigazgatóságon belüli önkéntes tevékenységek végzésére;
 • erkölcsi bizonyítvány a bűnügyi nyilvántartó hatóságtól (a külföldi személyek esetében a bűnügyi nyilvántartás legalizált fordítása szükséges);
 • Önéletrajz;
 • a tanulmányok igazolása (az utolsó oktatási intézmény által kibocsátott oklevél másolata)
 • kérvény, mely tartalmazza a végrehajtandó tevékenységek meghatározását;
 • elkötelezettség a titoktartás mellett;
 • önkéntességi szerződés (a romániai önkéntesség szabályozásáról szóló 78/2014. sz. törvény szerint, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel).

A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság bátorítja és támogatja az érdekelt feleket, hogy végezzenek önkéntes tevékenységeket az intézmény központjaiban.

A vezérigazgatóság sajátosságai széles választékot kínálnak az önkéntesség iránt érdeklődő személyek számára. Az intézmény kedvezményezettjei: nehéz helyzetekben levő emberek (gyermekek, felnőttek, családok), valamint fogyatékkal élő személyek (gyermekek és felnőttek).

Az érdeklődők több információt szerezhetnek a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretében működő Humánerőforrás-osztályon, a Szabadságtér 5 sz., vagy a 0266 207 761 telefonszámon.

Szükséges dokumentumok

Bővebben

Back to top
Megszakítás