Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informații privind decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul a persoanelor cu dizabilități

Persoanele cu dizabilități și reprezentanții lor legali pot decide de acum înainte dacă vor folosi mașina proprie pentru deplasări, caz în care beneficiază de un decont, sau dacă optează pentru bilete gratuite.

 Cine sunt beneficiarii:

 •  persoanele cu handicap;
 •  reprezentanții legali ai acestora;
 •   părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, în baza opțiunii exprimate prin cererea depusă la DGA.SPC Harghita din str. Zöld Péter, nr.6, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita.

Cererea poate fi depusă personal sau transmisă prin poștă la adresa menționată mai sus sau prin email la adresa: acordaredrepturihr@dgaspchr.ro

Cererea pentru exprimarea opțiunii poate fi descărcată și accesând meniul UTILE – FORMULARE

Important:   Dacă a fost exprimată opțiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav și nici  însoțitorului acestuia, după caz. În situația în care persoana cu handicap optează pentru acordarea gratuității la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, aceasta nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul. Opțiunea exprimată prin cerere este valabilă 12 luni și nu poate fi modificată în cursul unui an calendaristic.

Decontarea carburantului:

Cererea de decontare se depune la DGASPC Harghita, în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei, și este însoțită de următoarele documente:

 • bonul/bonurile fiscal(e) de carburant, emis(e) de societățile de distribuție a produselor petroliere;
 • bonul /bonurile fiscal(e) de carburant trebuie ștampilat(e) cu ștampila societăților de distribuție a produselor petroliere;
 • copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;
 • copia actului de identitate;
 • copie după extrasul de cont;

Cererea de decontare poate fi descărcată și accesând meniul UTILE – FORMULARE

 • Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an nu poate depăși numărul de călătorii prevăzut la art. 24 alin. (1) și (3) din lege, respectiv: 24 de călătorii pentru persoana cu handicap grav și 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat
 • Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontul se realizează de către D.G.A.S.P.C Harghita, pe baza tarifelor legitimațiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul, prevăzute în convenția privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul
 • D.G.A.S.P.C. Harghita decontează carburantul către persoanele îndreptățite, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii și a documentelor aferente.

Tarife practicate pentru decont carburant.

Important: Cererea de decontare și bonurile fiscale de carburant se vor depune  în original.Pentru mai multe detalii sunați la nr. de telefon 0266.371. 216

Back to top
Sari la conținut