Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem: nem éltem hiába; ha könnyítek egyetlen életen: nem éltem hiába; ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára: nem éltem hiába. (Emily Dickinson)

KÜLDETÉSÜNK

A szociális segélyezési intézkedések végrehajtása Hargita megyében a gyermek, a család, az egyedülálló személyek, az idősek, a fogyatékkal élők, és bármely más kiszolgáltatott csoport jogainak védelmében.

JÖVŐKÉPÜNK

Hatékony és eredményes, proaktív jellegű, decentralizált szociális szolgáltatási rendszer, mely integrált módon közelíti meg a személy igényeit, tekintettel annak a társadalmi-gazdasági helyzetére, egészségi állapotára, az iskolai végzettségére illetve a társadalmi életkörnyezetére.

TEVÉKENYSÉGÜNK

Biztosítjuk a gyermekek, az egyedülálló személyek, az idősek, a fogyatékossággal élők és a nehéz helyzetben lévő személyek jogainak védelmére irányuló tevékenységek promoválását, koordinálását, megfigyelését, és ellenőrzését.

A GYERMEKJOGVÉDELEM TERÉN

A Hargita Megyei Szociális és Gyeremekvédelmi Vezérigazgatóság tanácsadási szolgáltatások révén biztosítja a gyermek jogainak tiszteletben tartását és a családtól való elszakadás megelőzését, különös védelmi intézkedéseket javasol, illetve alkalmaz a nehéz helyzetben lévő, vagy akadályozottsággal élő gyermekeket illetően.

A FELNŐTTVÉDELEM TERÉN

Tanácsadás révén támogatja a rászoruló felnőtt személyeket, megfelelő szolgáltatásokat biztosít számukra az egyéni és családi kapacitásuk helyreállítása és fejlesztése érdekében, anyagi támogatást biztosít a nehéz helyzetben levő felnőtteknek, és jogi tanácsadással látja őket el a törvény előírásai szerint, hogy leküzdhessék a nehézségeket, amelyben élnek. Ugyanakkor, biztosítja a veszélyeztetett felnőtt személyek rehabilitációjához szükséges védőintézkedéseket.

AZ AKADÁLYOZOTTSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK VÉDELME TERÉN

Biztosítja a fogyatékossággal élő személyek jogainak tiszteletben tartását támogató szolgáltatások, tanácsadás, gondozás, kezelés, rehabilitáció, szakmai tanácsadás és képzések, valamint más típusú szolgáltatások nyújtásával, az akadályozottsággal élő személyek igényei szerint, a fogyatékossági fokozatba való sorolásuk alapján.

 A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság hatáskörébe a következő központok tartoznak:

  • – három családi típusú elhelyezőközpont;
  • – két rezidenciális típusú elhelyezőközpont fogyatékossággal élő gyermekek számára;
  • – egy rezidenciális típusú elhelyezőközpont a súlyosan fogyatékos gyermekek számára;
  • – egy sürgősségi elhelyezőközpont azon gyermekek számára, akiket közvetlen veszély fenyeget a családjukban, a kiterjesztett, illetve a helyettes szülői gondozásban;
  • – két védett lakóotthon a fogyatékossággal élő fiatalok számára;
  • – egy multifunkcionális központ a hátrányos helyzetben levő fiatalok számára;
  • – egy rekuperációs és rehabilitációs neuropszichiátriai központ;
  • – egy védett lakóotthon a családon belüli erőszak áldozatai számára;
  • – három ápoló- és gondozóközpont a fogyatékkal élő felnőttek számára.

A statisztikai adatok szerint Hargita megye lakossága meghaladja a 330.500-et. Az összlakosság 15,56%-át a 0 és 14 év közötti gyerekek képezik, a fiatalok (15-24 évesek) a lakosság 10,79%-át alkotják, a felnőttek (25-64 évesek) 56,79%-át teszik ki, míg a 65 évesnél idősebb személyek a lakosság 16,86 %-át jelentik. Az összlakosságból több mint 11.500 nem intézményesített személy (körülbelül 1.100 gyerek és 10.400 felnőtt) veszi igénybe a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szolgáltatásait. Így összesen közel 900 gyermek részesül a fogyatékossággal élő kiskorúak számára biztosított kiegészítő költségvetésből és körülbelül 1.100 felnőtt kap havi juttatást. Közel 1.500 személy részesül a városi autóbuszra, illetve vonatra vonatkozó ingyenes személyszállításban.

Back to top
Megszakítás