Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Compartimentul asistenţi personali profesionişti în care funcţionează serviciile acordate persoanelor adulte cu handicap grav sau accentuat  prin asistentul personal profesionist, funcţionează ca şi componentă funcţională a Direcţiei generale, fără personalitate juridică, având rolul de a asigura la domiciliul asistentului personal profesionist îngrijirea şi protecţia persoanelor adulte cu handicap grav şi accentuat.

 • identifică și selectează persoanele care doresc atestarea ca asistenți personali profesioniști;
 • sprijină și îndrumă persoanele pentru întocmirea dosarului pentru atestare;
 • organizarea unei baze de date privind potențialele persoane care pot deveni asistenți personali profesioniști;
 • de informare a potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate și de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora.
 • acordarea îngrijirii şi asigurarea protecţiei într-un mediu familial, ca alternativă la instituţionalizarea persoanei adulte cu handicap grav şi accentuat care nu dispune de spaţiu de locuit sau nu are venituri sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 • integrarea socială, prevenirea izolării şi separării de comunitate a persoanelor cu dizabilităţi;
 • implementarea programelor individuale de reabilitare şi integrare socială elaborate de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
 • asigură la domiciliul asistentului personal profesionist, ca alternativă la instituționalizare, îngrijirea și protecția persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat;
 • monitorizează situația persoanei adulte cu dizabilitate aflată la APP;
 • monitorizează și evaluează activitatea APP;
 • sprijină activitatea APP prin vizite trimestriale la domiciliul acestuia prin consiliere și perfecționare permanentă pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin;

Persoane adulte cu dizabilităţi care sunt încadrate în gradul de handicap grav sau accentuat cu certificat valabil, care nu dispun de spaţiu de locuit sau nu au venituri sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare, nu se pot gospodări singuri şi care au domiciliul pe raza judeţului Harghita.

Dosarul este întocmit de către primăria de domiciliu/reședință și înaintat serviciului cu următorul conținut:

 • cererea motivată a persoanei cu dizabilitate sau a reprezentantului legal;
 • copie de pe actele de identitate și stare civilă,
 • după caz, copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal,
 • după caz, copie după actul de numire a reprezentantului legal (sentința/hotărâre civilă),
 • copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, valabil, PIS, PIRIS,
 • ultimul talon de pensii/ adeverință de venit,
 • adeverință privind situația locativă,
 • Ancheta socială cu propunerea de luare a măsurii de protecție la APP,
 • dovada eliberată de primăria de domiciliu/reședință
 • copii după acte medicale,
 • copii după actele de identitate ale aparținătorilor,
 • angajamentul de plată a contribuţiei de întreţinere.

Primăria de domiciliu/reședință trebuie să se asigure că persoana deține în original: carte de identitate(în termen de valabilitate), certificat de naștere, card de sănătate, certificat de încadrare în grad de handicap(în termen de valabilitate)

Decizia de accesare a serviciului este luată de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap care dispune prin hotărâre măsura de protecție la asistentul personal profesionist.

 • să aibă vârsta minimă de 18 ani;
 • să fie persoană cu dizabilitate încadrată în grad de handicap grav sau accentuat;
 • să dețină certificat de încadrare în grad de handicap şi PIRIS în termen de valabilitate;
 • persoana nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii sau aceasta se află într-o stare avansată de degradare;
 • nu are familie (rude de gradul I, II);
 • nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare(contract de întreținere);
 • nu are venituri proprii, sau acestea nu sunt suficiente pentru a avea o viață decentă;
 • nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
 • este încadrată în gradul I de handicap cu drept la asistent personal dar nu au fost identificate persoane care să îi acorde îngrijirea necesară;
 • să aibă domiciliul în județul Harghita.
Back to top
Sari la conținut