Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
 • identifică și selectează persoanele care doresc atestarea ca asistenți personali profesioniști;
 • sprijină și îndrumă persoanele pentru întocmirea dosarului pentru atestare;
 • organizarea unei baze de date privind potențialele persoane care pot deveni asistenți personali profesioniști;
 • de informare a potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate și de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora.
 • asigură la domiciliul asistentului personal profesionist, ca alternativă la instituționalizare, îngrijirea și protecția persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat;
 • monitorizează situația persoanei adulte cu dizabilitate aflată la APP;
 • monitorizează și evaluează activitatea APP;
 • sprijină activitatea APP prin vizite trimestriale la domiciliul acestuia prin consiliere și perfecționare permanentă pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin;

Dosarul este întocmit de către primăria de domiciliu/reședință și înaintat serviciului cu următorul conținut:

 • cererea motivată a persoanei cu dizabilitate sau a reprezentantului legal;
 • copie de pe actele de identitate și stare civilă,
 • după caz, copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal,
 • după caz, copie după actul de numire a reprezentantului legal (sentința/hotărâre civilă),
 • copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, valabil, PIS, PIRIS,
 • ultimul talon de pensii/ adeverință de venit,
 • adeverință privind situația locativă,
 • Ancheta socială cu propunerea de luare a măsurii de protecție la APP,
 • dovada eliberată de primăria de domiciliu/reședință
 • copii după acte medicale,
 • copii după actele de identitate ale aparținătorilor,
 • angajamentul de plată a contribuţiei de întreţinere.

Primăria de domiciliu/reședință trebuie să se asigure că persoana deține în original: carte de identitate(în termen de valabilitate), certificat de naștere, card de sănătate, certificat de încadrare în grad de handicap(în termen de valabilitate)

Decizia de accesare a serviciului este luată de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap care dispune prin hotărâre măsura de protecție la asistentul personal profesionist.

 • să aibă vârsta minimă de 18 ani;
 • să fie persoană cu dizabilitate încadrată în grad de handicap grav sau accentuat;
 • să dețină certificat de încadrare în grad de handicap şi PIRIS în termen de valabilitate;
 • persoana nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii sau aceasta se află într-o stare avansată de degradare;
 • nu are familie (rude de gradul I, II);
 • nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare(contract de întreținere);
 • nu are venituri proprii, sau acestea nu sunt suficiente pentru a avea o viață decentă;
 • nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
 • este încadrată în gradul I de handicap cu drept la asistent personal dar nu au fost identificate persoane care să îi acorde îngrijirea necesară;
 • să aibă domiciliul în județul Harghita.
Back to top
Skip to content