Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dacă pot împiedica suferința unei singure inimi,
Nu trăiesc în zadar.
Dacă pot alina durerea unui singur om,
Nu trăiesc în zadar.
Dacă așez înapoi în cuib un pui de pasăre căzut:
Nu trăiesc în zadar.
(Emily Dickinson)

MISIUNEA NOASTRĂ

Realizarea la nivel judeţean a măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei drepturilor copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi şi a oricăror alte grupuri vulnerabile.

VIZIUNEA NOASTRĂ

Sistem de servicii sociale descentralizat, eficace şi eficient, cu caracter proactiv și care să aibă o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relație cu situația socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al acesteia.

CE FACEM NOI?

Asigurăm promovarea, coordonarea, monitorizarea și controlul activității de protecție a drepturilor copilului, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a oricăror persoane aflate în dificultate.

În domeniul protecţiei drepturilor copilului

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita asigură respectarea drepturilor copilului prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, propune și aplică măsurile de protecție specială pentru copiii aflați în dificultate sau cu handicap.

În domeniul protecţiei persoanei adulte

Sprijină aceste categorii de persoane aflate în nevoie prin consiliere și le asigură servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și familiale pentru a depăși situațiile dificile în care se află prin acordarea de suport financiar, material și juridic, în condițiile legii. De asemenea, asigură măsurile de protecție necesare pentru reabilitarea persoanelor adulte care s-au aflat în situații de risc.

În domeniul persoanelor cu handicap

Asigură respectarea drepturilor persoanelor cu handicap prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare și formare profesională, precum și alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile persoanelor cu handicap, în baza încadrării acestora în categorii de persoane cu handicap.

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Harghita are în subordine:

  • trei centre de plasament de tip familial;
  • două centre rezidențiale de plasament pentru copii cu deficiențe;
  • un centru rezidențial de plasament pentru copii cu handicap sever;
  • un centru de primire în regim de urgență pentru copii;
  • două locuințe protejate pentru tineri cu dizabilități;
  • un centru social cu destinație multifuncțională pentru tineri aflați în situație dezavantajată;
  • un centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică;
  • o locuință protejată pentru victimele violenței în familie;
  • trei centre de îngrijire și asistență pentru persoane adulte.  

Potrivit datelor statistice, judeţul Harghitanumără peste 330.500 de locuitori, din care categoria de vârstă 0-14 ani deţine o pondere de 15,56 %, populaţia tânără (15 – 24 ani) reprezintă 10,79 %, persoanele mature (25 – 64 ani) 56,79 %, iar persoanele în vârstă de peste 65 ani reprezintă 16,86 %.  Dintre aceștia un număr de peste 12.000 de persoane neinstituționalizate (peste 1.100 copii și 10.900 adulți) au apelat la serviciile Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Harghita. Astfel, în total peste 950 de minori beneficiază de buget complementar pentru copii cu handicap și peste 10.400 de adulți beneficiază indemnizații lunare. Un număr de peste 1.800 de persoane beneficiază de gratuitate la transport interurban auto și CFR, iar 7 persoane au beneficiat de decontarea dobânzii la credite. Începând cu data de 01.01.2019 plata prestațiilor sociale se face de către AJPIS Harghita.

Back to top
Sari la conținut