Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
 • azonosítja és kiválasztja azokat a személyeket, akik hivatásos személyi gondozói tanúsítványt szeretnének;
 • támogatja és irányítja a személyeket a tanúsítvány dosszié elkészítésében;
 • adatbázist hoz létre azokról a potenciális személyekről, akik hivatásos személyi gondozóvá válhatnak;

tájékoztatja a lehetséges kedvezményezetteket, a hatóságokat és a nyilvánosságot a saját tevékenységéről, népszerűsíti a kedvezményezettek jogait és pozitív imázsát

 • gondoskodik a személyi gondozó otthonában az intézményesítés alternatívájaként a súlyos vagy halmozottan súlyos fogyatékossággal élő felnőtt gondozásáról és védelméről;
 • figyelemmel kíséri a hivatásos személyi gondozónál levő fogyatékkal élő felnőtt helyzetét;
 • figyelemmel kíséri és értékeli a hivatásos személyi gondozó tevékenységét;
 • támogatja a hivatásos személyi gondozó munkáját a negyedéves otthoni látogatásokkal, valamint a feladataihoz szükséges tanácsadással és folyamatos képzésekkel

A dossziét a lakóhely/tartózkodási hely önkormányzata állítja össze, és a következő tartalommal nyújtja be az osztálynak:

 

 • a fogyatékossággal élő személy vagy a törvényes képviselő indokolt kérése;
 • személyazonossági és családi állapotot igazoló dokumentumok másolata;
 • adott esetben a jogi képviselő személyi igazolványának másolata;
 • adott esetben a jogi képviselő kinevezéséről szóló dokumentum (ítélet/polgári határozat) másolata;
 • érvényes fogyatékossági fokozatot igazoló okmány másolata, PIS, PIRIS;
 • utolsó nyugdíjszelvény/jövedelmi igazolás;
 • lakhatási helyzetről szóló bizonyítvány,
 • Szociális felmérés és javaslat a védintézkedés meghozatalára hivatásos személyi gondozónál;
 • a lakóhely/tartózkodási hely önkormányzata által kiállított igazolás;
 • másolatok az orvosi dokumentumokról;
 • a hozzátartozók személyazonossági igazolványainak másolatai,
 • kötelezettségvállalás a tartásdíj kifizetésére.

 

A lakóhely/tartózkodási hely önkormányzatának biztosítania kell, hogy a személy az birtokában legyen az érvényes, eredeti személyi igazolvány, keresztlevél, egészségügyi kártya, és (érvényes) fogyatékossági fokozatot igazoló dokumentum.

A szolgáltatás hozzáféréséről a Felnőttek fogyatékosságát felmérő bizottság dönt, amely határozattal rendelkezik a védelmi intézkedésről a hivatásos személyi gondozónál.

 • akik betöltötték legalább a 18. életévüket;
 • súlyos vagy halmozottan súlyos fogyatékossági fokozatba sorolt személyek;
 • érvényes igazolással rendelkeznek a fogyatékossági fokozatot és az egyéni rehabilitációs és társadalmi integrációs programot illetően;
 • nincs lakásuk, és lehetőségük sincs biztosítani életkörülményeiket a saját erőforrásaik alapján, vagy előrehaladottan romlott az állapotuk;
 • nincs családjuk (I. és II. fokú rokonok);
 • nincsenek egy vagy több olyan személy gondjaira bízva, aki erre a hatályos jogi rendelkezések szerint kötelezett (karbantartási szerződés);
 • nincs saját jövedelmük, vagy ez nem elegendő a tisztességes megélhetéshez;
 • egyedül nem tudják ellátni önmagukat, vagy speciális ellátást igényelnek;
 • a fogyatékossági fokozatba vannak sorolva, jogosultak arra, hogy hivatalos személyi gondozójuk legyen, de nem azonosítottak olyan személyeket, akik számukra a szükséges ellátást nyújthatnák;
 • Hargita megyei lakosok.
Back to top
Megszakítás