Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Furnizarea de servicii sociale specializate persoanelor adulte cu handicap fără posibilități de îngrijire în familie sau fără familie, cu domiciliul în județul Harghita, pentru păstrarea demnității individuale, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale și creșterea calității vieții fiecărei persoane. Centrul dispune de 22 de locuri.

Principalele servicii oferite:

  • asigurarea de servicii sociale cu titlu permanent cu găzduire sau temporar, în funcție de nevoile identificate la evaluarea a beneficiarului;
  • cazare, hrană, cazarmamentul și condițiile igienico-sanitare corespunzătoare persoanelor, cu handicap, asistate;
  • acordarea de asistență medicală curentă și de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă persoanelor cu handicap asistate;
  • organizarea de activități cultural-educative și de socializare și de petrecere a timpului liber atât în interiorul centrului cât și în afara acestuia;
  • acordarea de sprijin și asistență de specialitate în vederea prevenirii situațiilor care pun în pericol siguranța persoanelor cu handicap;
  • monitorizarea situației persoanelor cu handicap ulterior finalizării programelor de recuperare și reintegrarea socială ;
  • organizarea de activități de ergoterapie în raport cu restantul funcțional al persoanelor internate;
  • asigurarea consilierii şi informării atât a familiilor, reprezentanților legali, cât şi a persoanele internate.
  • Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

– persoana adultă care solicită internarea trebuie să fie încadrată într-un anumit grad de handicap respectiv trebuie să deţină un certificat valabil de încadrare în grad de handicap;

– să aibă domiciliul sau reşedinţa pe raza administrativ teritorială a judeţului Harghita.

  • Criteriile orientative de selecţie pot fi:

– persoana nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii sau acesta se află într-o stare avansată de degradare;

– nu are venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru a avea o viaţă decentă;

– nu se poate gospodării singură sau necesită îngrijire specializată;

– nu are familie (rude de gradul I, II) sau aceştia refuză sau se află în imposibilitatea de a-i oferi îngrijirea necesară;

– nu se află în întreţinerea unei sau a unor persoane obligate la acesta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare(contract de întreţinere)

– este încadrată în gradul I de handicap cu drept la asistent personal dar nu au fost identificate persoane care să îi acorde îngrijirea necesară;

La internarea în CIAPAD Toplița, personalul de specialitate şi personalul medical preia beneficiarul de la rude sau reprezentanţiii legali/reprezentanţi convenţionali şi dosarul personal al acestuia de la Serviciul pentru îngrijire de tip rezidențial, de tip familial și comunitar adulți. Management de caz, din cadrul DGASPC Harghita.

Șef centru: Antal Adela

Tel/fax 0266343595

Email: cph_toplita@yahoo.com

Str. Victor Babeș nr. 8

535700 Toplița, jud. Harghita

LUNI-DUMINICĂ: 9,oo – 13,30 și 16,oo – 19,30

Back to top
Sari la conținut