Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A központ speciális szociális szolgáltatásokat nyújt a Hargita megyei lakóhellyel rendelkező, fogyatékossággal élő, családban nem gondozható, vagy családnélküli felnőttek számára, az egyéni méltóság megőrzése, a társadalom peremére szorulás és a társadalmi kirekesztés megelőzése, valamint az életminőség javítása érdekében. A központ kapacitása 22 hely.

Szolgáltatások

  • állandó vagy ideiglenes szociális szolgáltatásokat nyújt a kedvezményezett felmérésekor azonosított szükségletek függvényében;
  • szállást, étkezést, teljes lakásfelszerelést, és higiéniai-egészségügyi feltételeket biztosít a beutalt fogyatékkal élő személyeknek;
  • általános és szakorvosi orvosi ellátást, gyógyulást elősegítő tevékenységeket, ápolást és állandó felügyeletet biztosít a beutalt fogyatékkal élő személyek számára;
  • kulturális-nevelési- és szocializációs tevékenységeket szervez, a szabadidő hasznos és kellemes eltöltésének érdekében, úgy a központban, mind a központon kívül;
  • szaktámogatást biztosít és segítséget nyújt a fogyatékkal élők biztonságát veszélyeztető helyzetek megelőzésére;
  • a fogyatékossággal élő személyek helyzetének nyomon követése a rekuperációs és társadalmi visszailleszkedést szolgáló programok befejezése után;
  • ergoterápiás tevékenységek szervezése a kórházba került személyek fennmaradó működőképességével kapcsolatosan;
  • tanácsadás biztosítása, illetve a családok, törvényes képviselők, kórházi ápolók és a beutaltak tájékoztatása.

Központvezető: Antal Adela

Tel/fax: 0266343595

E-mail cím: cph_toplita@yahoo.com

Victor Babeș utca 8. szám

535700 Maroshévíz, Hargita megye

HÉTFŐ – VASÁRNAP: 9–13,30 és 16–19,30

Back to top
Megszakítás