Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Furnizarea de servicii sociale specializate persoanelor adulte cu handicap fără posibilități de îngrijire în familie sau fără familie, cu domiciliul în județul Harghita, pentru păstrarea demnității individuale, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale și creșterea calității vieții fiecărei persoane. Centrul dispune de 22 de locuri.

Principalele servicii oferite:

  • asigurarea de servicii sociale cu titlu permanent cu găzduire sau temporar, în funcție de nevoile identificate la evaluarea a beneficiarului;
  • cazare, hrană, cazarmamentul și condițiile igienico-sanitare corespunzătoare persoanelor, cu handicap, asistate;
  • acordarea de asistență medicală curentă și de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă persoanelor cu handicap asistate;
  • organizarea de activități cultural-educative și de socializare și de petrecere a timpului liber atât în interiorul centrului cât și în afara acestuia;
  • acordarea de sprijin și asistență de specialitate în vederea prevenirii situațiilor care pun în pericol siguranța persoanelor cu handicap;
  • monitorizarea situației persoanelor cu handicap ulterior finalizării programelor de recuperare și reintegrarea socială ;
  • organizarea de activități de ergoterapie în raport cu restantul funcțional al persoanelor internate;
  • asigurarea consilierii şi informării atât a familiilor, reprezentanților legali, cât şi a persoanele internate.

Șef centru: Antal Adela

Tel/fax 0266343595

Email: cph_toplita@yahoo.com

Str. Victor Babeș nr. 8

535700 Toplița, jud. Harghita

LUNI-DUMINICĂ: 9,oo – 13,30 și 16,oo – 19,30

Back to top
Skip to content