Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Probleme de internet – dosarele persoanelor cu dizabilități pot ajunge la comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap prin poștă, prin predare personală, sau prin serviciile sociale ale administraților publice locale

În ultima perioadă, secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul  DGASPC Harghita, care funcționează în Miercurea Ciuc, Str. Zöld Péter, nr. 6, se confruntă cu probleme frecvente de internet, motiv pentru care e-mailurile instituției funcționează intermitent. Acest fapt împiedică primirea documentelor necesare încadrării dizabilității în format electronic. Defecțiunea a fost semnalată de mai multe ori societății care prestează serviciile de reparații, dar nu s-a reușit remedierea problemei nici după mai multe lucrări de reparații.

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap își cere scuze celor afectați și îi informează că este în desfășurare lansarea platformei naționale SNMD (Sistemul Național de Management privind Dizabilitatea), care sperăm să permită încărcarea electronică a documentelor necesare pentru încadrarea în grad de dizabilitate.

Cei interesați vor fi anunțați despre lansarea platformei în presa locală, precum și pe site-ul instituției (https://dgaspchr.ro/) și pagina de Facebook (https://www.facebook.com/DgaspcHr/).

În situația de față, persoanele cu dizabilități sau rudele acestora pot preda personal dosarele la secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu programare în prealabil, sau le pot trimite prin poștă. Totodată, dosarele pot fi depuse și prin direcțiile/serviciile sociale ale administrațiilor publice locale.

Acte necesare:

 • Act de identitate – original şi copie xerox;

În funcție de statutul socio-profesional:

 • adeverință de salariat – pentru salariați – în original;
  sau
 • decizie de pensionare (indiferent de tipul acesteia – de ex.: pensie limită de vârstă, pensie de urmaș, pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire, etc. – după caz) și ultimul talon de pensie – pentru pensionari – în copie xerox;
 • decizie medicala asupra capacității de munca – pt. pensionari de invaliditate în copie xerox;
  sau
 • adeverință de la administrația finanțelor publice  – pentru cei care nu realizează venituri – în original;
 • documente  medicale necesare  evaluării  complexe, realizată în conformitate cu  criteriile medico-psihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr.762/1.992/2007 cu modificările și completările ulterioare: Ordinul nr.982/692/2013, Ordinul nr.707/538/2014, Ordinul nr.131/90/2015, respective Ordinul nr. 874/2016.
 • scrisoare medicală – tip, completată de medicul de familie cu bolile aflate în evidentă,  pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dată -în original; (anexă)
 • scrisoare, referat sau certificat medical de la medicul  specialist cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii și a stării prezente de sănătate și – după caz – data debutului bolii – în original;
 • alte acte medicale (bilete de ieșire din spital, analize   medicale, copii fișe dispensarizare, etc.) – după caz, în funcție de specificul afecțiunii sau la solicitarea specialiștilor Serviciului Evaluare Complexă;

Atragem atenția celor interesați că formularele tip pot fi solicitate la direcțiile/departamentele de servicii sociale ale administrațiilor publice locale, pe care apare și lista documentelor solicitate.

Back to top
Sari la conținut