Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akadozó internetgondok – postán, személyesen, vagy az önkormányzatok szociális irodái segítségével lehet eljuttatni a dossziékat a felnőtt fogyatékosságot meghatározó és elbíráló bizottsághoz

Az utóbbi időben a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretében működő, felnőtt fogyatékosságot meghatározó és elbíráló bizottság titkársága akadozó e-mailproblémával és gyakori internet gondokkal küszködik, ami akadályozza a fogyatékossági besoroláshoz szükséges dokumentumok elektromos formátumban való fogadását.

A hibásodást több alkalommal jeleztük a javítási szolgáltatásokat biztosító cég felé, de a probléma többszörös javítási munkálatok után sem oldódott meg.

A felnőtt fogyatékosságot meghatározó és elbíráló bizottság munkatársai az érintettek szíves elnézését kérik, és a tudomásukra hozzák, hogy folyamatban van egy országos platform – a SNMD (Sistemul Național de Management privind Dizabilitatea) beindítása, mely remélhetőleg lehetővé fogja tenni a fogyatékosságba való besorolásához szükséges dokumentumok elektromos feltöltését. A platform üzembe helyezéséről a helyi sajtóban, valamint az intézmény honlapján (https://dgaspchr.ro/) és Facebook oldalán (https://www.facebook.com/DgaspcHr/) is értesítjük majd az érdekelteket.

Jelen helyzetben a fogyatékossággal élő személyek vagy a hozzátartozók postán keresztül vagy személyesen, előzetes időpont egyeztetéssel juttathatják el a dossziékat a felnőtt fogyatékosságot meghatározó és elbíráló bizottság titkárságára. Ugyanakkor, az aktacsomók beküldése a helyi önkormányzatok szociális igazgatóságain/osztályain keresztül is megtörténhet.

A dossziéknak tartalmaznia kell a következőket:

  • szakorvosi leírás a kiegészítő vizsgálatokkal;
  • a betegség keletkezésének időpontját bizonyító iratok;
  • családorvos által kibocsátott levél;
  •  környezettanulmány, melyet az önkormányzatok szociális igazgatósága/osztálya állít ki;
  • jövedelmet igazoló iratok;
  • az esettől függően jövedelmi igazolás a közpénzügyi hivataltól vagy munkaképességet megállapító orvosi határozat és nyugdíjszelvény, vagy (öregségi) nyugdíjszelvény;
  • személyazonossági igazolvány.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az önkormányzatok szociális osztályain/igazgatóságain igényelni lehet a típusnyomtatványokat és ezekre fel van tüntetve a szükséges dokumentumok listája is. Ennek értelmében a típusnyomtatványok az aktacsomók tartalmának a jegyzékét is képezik.

Back to top
Megszakítás