Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tineri pentru viitor – Angajare asistată

Proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, Perioada de implementare 20.02.2015—31.10.2016

Proiectul „TINERI PENTRU VIITOR – ANGAJARE ASISTATĂ” a fost lansat în data de 20 februarie 2015 de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Harghita. Obiectivul general al proiectului a fost întărirea coeziunii economice şi sociale la nivel județean, prin facilitarea accesului pe piața muncii a tinerilor aflați în situații de risc, ca rezultat al implicării lor într-un proces de pregătire și de asistență prin intermediul unor centre special create în acest scop – centre de angajare asistată. Promotorul proiectului, DGASPC Harghita a implementat un serviciu social nou în județ, destinat tinerilor aflați în situații de risc: tineri care au împlinit 16 ani și urmează să părăsească în curând sistemul instituționalizat de protecție a copilului, tineri care au părăsit acest sistem și nu au un loc de muncă stabil și tineri cu dizabilități. Acest serviciu social nou a constat în implementarea angajării asistate a acestor tineri. Bugetul total al proiectului a fost de 1.014.633,00 lei, iar perioada de implementare a fost de 21 luni, data de finalizare a proiectului fiind 31 octombrie 2016. Partenerii proiectului au fost: PP-DGASPC Harghita, Asociația Handicapaților Fizici Harghita, Fundația CJD-Domus,  Fundația Lokodi Ifjúsági Alapítvany (LIA).

Rezultate

În cadrul proiectului au fost create patru centre de angajare asistată în Miercurea-Ciuc, Odorheiu-Secuiesc, Cristuru-Secuiesc și Gheorgheni, unde tinerii au putut primi sprijin pentru inserția pe piața muncii. Acest suport a fost oferit în fiecare centru de către un personal specializat, care a primit instruire ca specialist în angajare asistată și specialist în evaluarea persoanelor cu dizabilități. Centrele au oferit mai multe servicii, în afară de consiliere și informare inițială, identificarea locurilor de muncă sau a posibilităților de formare continuu, pregătirea pentru interviu, asistență în acomodarea lor la locul de muncă, monitorizare, etc., dar și activități de dezvoltare a unor competențe cheie. În total 477 de tineri și părinți au primit consiliere și informare inițială, din care un număr de 266 beneficiari au solicitat ajutorul specialiștilor din centrele de angajare asistată și au intrat în programul complex de suport. 233 de tineri au beneficiat de evaluarea competențelor, în urma căruia au fost orientați către angajare, formare profesională sau dezvoltarea competențelor. Astfel au beneficiat de cursuri de calificare/recalificare/ inițiere/specializare 116 de beneficiari, iar 107 de tineri au fost asistați în găsirea unui loc de muncă adecvat. Până la finalizarea proiectului Tineri pentru viitor – Angajare Asistată ne-am propus să găsim loc de muncă pentru 24 de persoane, iar la 30 septembrie 2016 au fost angajate 36 de persoane. Totodată au fost oferite servicii de mediere la locul de muncă pentru 60 de beneficiari, iar 9 persoane au beneficiat de educație vocațională. Pe lângă beneficiarii direcți, în proiect au fost identificați și beneficiari indirecți: familiile tinerilor cu dizabilități, educatori, asistenți sociali, psihologi, angajatori, voluntari. Au fost informați un număr de 173 părinți, unele centre chiar au format și o comunitate a părinților, unde au discutat despre problemele de zi cu zi ori s-au întâlnit doar pentru a se simți bine. Sensibilizarea angajatorilor și a angajaților acestora, sensibilizarea factorilor de decizie și a comunităților pentru schimbarea atitudinii sociale privind tinerii aflați în situații de risc constituie un obiectiv important al proiectului. Din acest motiv au fost organizate discuții și mese rotunde în principalele orașe ale județului cu scopul de a deschide un dialog între potențialii angajatori, beneficiari și specialiștii centrelor de angajare asistată. Au fost realizate materiale informative, pliante și broșuri în limba română și în limba maghiară, respectiv un manual/ghid bilingv, un site despre proiect și serviciul de angajare asistată, și a fost lansată o campanie de promovare a proiectului și a serviciului prin intermediul rețelelor de socializare. Ghidurile sunt destinate tinerilor și conțin informații despre instituții care sprijină ocuparea forței de muncă, despre legislația în vigoare, despre procesul de ocupare a unui loc de muncă, despre reguli de comportare, despre strategii de bază, mod de viață corect, despre alegerea carierei și nu în ultimul rând, prezintă și bune practici/exemple pentru tineri. Conferința de închidere a proiectului a avut loc în data de 21 octombrie 2016, la Miercurea-Ciuc. Mai multe informații puteți găsi pe pagina web a proiectului: http://caahr.ro/

Back to top
Sari la conținut