Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Serviciul Asistenţă Maternală identifică, selectează şi evaluează persoanele care doresc să devină asistenţi maternali profesionişti şi asigură protecţia copilului prin creşterea, îngrijirea şi educarea acestuia într-un mediu familial, până la reintegrarea în familia biologică sau adopţie.

 • evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii;
 • atestă/reatestă asistenţi maternali profesionişti;
 • acordă servicii de protecţie a copilului;
 • asigură formarea continuă a asistenţilor maternali profesionişti atestaţi;
 • monitorizează activitatea asistenților maternali profesionişti şi evoluţia copiilor pentru care s-a dispus măsura de protecţie în reţeaua de asistenţă maternală;
 • acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;
 • facilitează menţinerea relaţiilor personale ale copiilor cu familia sau persoanele fată de care au dezvoltat ataşament prin vizite organizate;
 • reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora
 • evaluare, formare, atestare asistent maternal profesionist,
 • găzduire şi îngrijire, pe perioadă determinată de timp, a copiilor pentru care s-a instituit măsură de protecţie la domiciliul asistenţilor maternali profesionişti,
 • consiliere socială şi psihologică pentru copiii beneficiari de măsură de protecţie, asistenţi maternali profesionişti, familiile copiilor aflate în dificultate
 • informarea asistenţilor maternali, beneficiarilor cu privire la drepturile şi obligatiile pe care le au în conformitate cu legislaţia în vigoare
 • copii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii de protecţie specială-plasament/plasament în regim de urgenţă
 • copilul abandonat în unităţile spitaliceşti, pentru care nu a putut fi instituit plasament la rude sau la alte persoane, prioritate având copiii sub 7 ani;
 • copil aflat în situaţie de risc şi pentru care nu s-au putut identifica rude sau alte familii, persoane în vedererea stabilirii plasamentului familial.
 • Hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului/instanței de judecată/dispoziția directorului general al DGASPC HR cu privire la plasamentul/plasamentul în regim de urgență al beneficiarului;
 • sesizare/solicitare;
 • procesul verbal de constatare a părăsirii copilului (în cazul copiilor părăsiți în spital);
 • certificatul de naştere al copilului (dacă există);
 • biletul de ieşire din spital (în cazul copilului părăsit în spital);
 • Raport de evaluare iniţială privind situaţia copilului;
 • Raport de evaluare a nevoilor copilului, întocmit de către psihologul serviciului;
 • Raportul de potrivire;
 • Minuta întâlnirii echipei multidisciplinare;
 • adresă către Serviciul public de asistenţă socială din cadrul primăriei de la domiciliul părinţlor;
 • adresă către Direcţia Judeţeană de Evidenta persoanelor al Judeţului Harghia sau Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita, Poliţia locală de la ultimul domiciliu cunoscut al părintelui (după caz);
 • declaraţia sau cererea părinţilor (după caz) de instituire a unei măsuri de protecţie specială pentru copil;
 • copii de pe actele de stare civilă ale părinţilor copilului (Carte de identitate, etc.);
 • Plan de servicii aprobat prin Dispoziţia Primarului;
 • Ancheta Socială privind situaţia material- locativă a părintilor copilului si a rudelor până la gradul IV;
 • Convenţie de plasament;
 • Planul Individualizat de Protectie (PIP);
 • Raportul de evaluare detaliată ( comprehensivă) privind situaţia copilului;
 • Fișă de evaluare socială;
 • Fișă de evaluare psihologică;
 • Fișă de evaluare educațională;
 • Fișă de evaluare medicală;
 • Contractul cu familia;
 • Raport de activitate periodică privind AMP şi copie după atestatul AMP;

Șef serviciu: Voinea Adrian

Telefon: 0733 553 068; 0266 314 711;  0266 207 769.

Adresa de e-mail: voinea.adrian@dgaspchr.ro

Compartimentul din Sânmartin

Telefon: 0266 322 030; 0733 553 069.

Piața Libertății, Nr. 5, Cam. 310

Compartimentul din Sânmartin: com. Sânmartin, strada Principală, nr. 361/A.

Luni–vineri: 8:00–15:00

Back to top
Sari la conținut