Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Serviciul Asistenţă Maternală identifică, selectează şi evaluează persoanele care doresc să devină asistenţi maternali profesionişti şi asigură protecţia copilului prin creşterea, îngrijirea şi educarea acestuia într-un mediu familial, până la reintegrarea în familia biologică sau adopţie.

 • evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii;
 • atestă/reatestă asistenţi maternali profesionişti;
 • acordă servicii de protecţie a copilului;
 • asigură formarea continuă a asistenţilor maternali profesionişti atestaţi;
 • monitorizează activitatea asistenților maternali profesionişti şi evoluţia copiilor pentru care s-a dispus măsura de protecţie în reţeaua de asistenţă maternală;
 • acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;
 • facilitează menţinerea relaţiilor personale ale copiilor cu familia sau persoanele fată de care au dezvoltat ataşament prin vizite organizate;
 • reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora
 • evaluare, formare, atestare asistent maternal profesionist,
 • găzduire şi îngrijire, pe perioadă determinată de timp, a copiilor pentru care s-a instituit măsură de protecţie la domiciliul asistenţilor maternali profesionişti,
 • consiliere socială şi psihologică pentru copiii beneficiari de măsură de protecţie, asistenţi maternali profesionişti, familiile copiilor aflate în dificultate
 • informarea asistenţilor maternali, beneficiarilor cu privire la drepturile şi obligatiile pe care le au în conformitate cu legislaţia în vigoare
 • copii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii de protecţie specială-plasament/plasament în regim de urgenţă

Acte necesare atestare

 • copii legalizate de pe actele de studii ale solicitantului;
 • copii legalizate de pe actele de stare civilă (certificat de nastere, certificat de casatorie/hotarare de divort, certificat de deces);
 • copie acte de identitate toţi membrii familiei cu vârsta peste 14 ani;
 • certificat medical eliberat de medicul de familie de care aparţin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor cu care acesta locuieşte;
 • adeverință de integritate și cazier judiciar al solicitantului şi al persoanelor cu care acesta locuieşte;
 • document care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei (copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declaraţia autentificată a titlului dreptului de proprietate sau al contractului de inchiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subinchiriere, încheiat în condiţiile legii);
 • declaraţie pe propria răspundere că nu a fost decăzut din drepturile părinteşti;
 • declaraţiile membrilor familiei cu privire la acordul acestora ca solicitantul să-şi desfăşoare activitatea de asistent maternal profesionist la domiciliul;

Șef serviciu: Voinea Adrian

Telefon: 0733 553 068; 0266 314 711;  0266 207 769.

Adresa de e-mail: voinea.adrian@dgaspchr.ro

Compartimentul din Sânmartin

Telefon: 0266 322 030; 0733 553 069.

Piața Libertății, Nr. 5, Cam. 310

Compartimentul din Sânmartin: com. Sânmartin, strada Principală, nr. 361/A.

Luni–vineri: 8:00–15:00

Back to top
Sari la conținut