Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrul de  primire şi intervenţie în regim de urgenţă în caz de abuz, neglijare, exploatare, trafic şi migraţie pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat asigură intervenţia specializată şi asistenţa copilului victimă a abuzului, neglijării şi exploatării, traficului şi migraţiei la nivelul județului Harghita. Misiunea centrului este asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă.

Centrul de primire și intervenție în regim de urgență primește și adulți în dificultate la solicitarea Serviciului Management de caz pentru adulți, sau la solicitarea DGASPC Harghita, când se impune acest lucru.

Centrul promovează dreptul la protecție a copiilor împotriva oricărei forme de violență fizică,  emoțională sau sexuală, neglijare sau exploatare la care pot fi supuși aceștia.

Centrul are o capacitate de 6 locuri.

 • asigură desemnarea unui manager de caz pentru fiecare copil, evaluarea iniţială şi detaliată a acestuia, cu sprijinul echipei multidisciplinare;
 • întocmeşte Planului individualizat de protecţie, în termen de 15 zile, de la admiterea copilului în centru şi organizează consiliul de familie;
 • asigură furnizarea serviciilor cuprinse în Planul individualizat de protecţie şi planul de servicii, în baza unui contract cu familia;
 • propune sesizarea instanţei de judecătă pentru stabilirea măsurii plasamentului, sau după caz, revocarea plasamentului în regim de urgenţă, în termenul prevăzut de lege, în situaţia în care nu se mai menţin împrejurările, care au stat la baza instituirii măsurii de protecţie specială;
 • asigură elaborarea unui Program de acomodare pentru fiecare beneficiar de către persoana de referinţă care este instruită în prealabil,
 • elaborează şi implementează Măsurile de intervenţie pe termen scurt pentru fiecare beneficiar în parte;
 • asigură menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante, dacă aceasta este în interesul superior al copilului;
 • asigură dreptul copiilor la initimitate şi confidenţialitate într-un mod cât mai apropiat de mediul familial;
 • asigură găzduirea, supravegherea beneficiarilor şi o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, precum echipamentul necesar acestora, în limita fondurilor alocate;
 • asigură evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, precum şi pentru asigurarea igienei personale şi menţinerea stării de sănătate;
 • sprijină şi promovează educaţia copiilor, asigurând oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care contribuie la dezvoltarea lor fizică, cognitivă, socială şi emoţională;
 • întocmeşte şi implementează Programul personalizat de consiliere şi/sau psihoterapie;
 • asigură pentru copiii plasaţi temporar în centru, drepturile prevăzute în Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asigură implementarea şi monitorizarea standardelor de control intern/managerial, conform cerinţelor din Ordinul SGG 600/2018, cu modificările și completările ulterioare.
 • Pe perioada plasamentului în regim de urgență CPIRU este o instituție suplinitoare și complementară de familie.
  • intervenţia specializată, în regim de permanenţă, în cazul copilului victimă a abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei de pe raza teritorială a județului Harghita;
  • găzduire, îngrijire, educare pe perioadă determinată;
  • program personalizat de consiliere în care este prevăzută evaluarea psihologică şi consilierea copiilor;
  • sensibilizarea comunităţii cu privire la consecinţele abuzului, neglijării, exploatării şi traficului copilului, şi la importanţa prevenirii maltratării copilului şi coordonarea activităţilor de intervenţie, asistenţă şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului victimă a neglijării, abuzului, exploatării, traficului, migraţiei.
 • raport de evaluare inițială
 • dispoziția de plasament în regim de urgență a directorului general al DGASPC Harghita/ordonanța președențială de plasament în regim de urgență a Tribunalului Harghita
 • copiii pot fi plasaţi în CPRU, dacă au domiciliul pe raza administrativ-teritorială a judeţului sau au fost găsiţi în raza respectivă.
 • admiterea în cadrul CPRU se face în baza plasamentului în regim de urgență stabilit prin Dispoziția directorului general al DGASPC Harghita, în urma evaluării inițiale a situației copilului sau a ordonanței președențiale de plasament în regim de urgență emisă de Tribunalul Harghita
 • CPRU are proceduri clare referitoare la admiterea şi evaluarea comprehensivă a situaţiei copiilor care fac parte integrantă din metodologia de organizare și funcționare. Admiterea beneficiarilor în centru se face cu respectarea procedurii operaționale de admitere: PO DG 17.01.
 • Evaluarea iniţială se realizează de către echipa de intervenţie din cadrul Serviciului telefonului copilului.
 • copii abuzați, neglijați sau supuși oricărei forme de violență (copii ai căror părinţi pun în pericol securitatea, dezvoltarea sau integritatea lor morală; cei ai căror părinţi sau ocrotitori legali exercită în mod abuziv drepturile părinteşti; victime ale traficului şi migraţiei;
 • copii găsiți sau părăsiți în unități sanitare (cei părăsiţi de părinţi, fugiţi din instituţiile de ocrotire sau găsiţi vagabondând etc.).

Telefon/Fax: 0266 312 270

DOAR ÎN CAZ DE URGENȚĂ: 119

Adresa de e-mail: centruldeprimire@yahoo.com

Adresa Centrului de  primire şi intervenţie în regim de urgenţă în caz de abuz, neglijare, exploatare, trafic şi migraţiune nu este publică.

Back to top
Sari la conținut