Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrul de  primire şi intervenţie în regim de urgenţă în caz de abuz, neglijare, exploatare, trafic şi migraţie pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat asigură intervenţia specializată şi asistenţa copilului victimă a abuzului, neglijării şi exploatării, traficului şi migraţiei la nivelul județului Harghita. Misiunea centrului este asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă.

Centrul de primire și intervenție în regim de urgență primește și adulți în dificultate la solicitarea Serviciului Management de caz pentru adulți, sau la solicitarea DGASPC Harghita, când se impune acest lucru.

Centrul promovează dreptul la protecție a copiilor împotriva oricărei forme de violență fizică,  emoțională sau sexuală, neglijare sau exploatare la care pot fi supuși aceștia.

Centrul are o capacitate de 6 locuri.

  • asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a copilului aflat în dificultate, victimă a unei forme de abuz;
  • evaluează situaţia copilului şi a familiei sale în vederea stabilirii unei măsuri speciale de protecţie sau pentru reintegrarea copilului în familia naturală sau lărgită;
  • efectuează demersurile necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului şi respectarea dreptului acestuia la identitate;
  • în cazul copilului victimă a vreunei forme de abuz, colaborează în echipă cu reprezentanţii instituţiilor abilitate pentru desfăşurarea anchetei şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie impuse de legislaţia în vigoare;
  • întocmeşte dosarul copilului victimă a abuzului şi propune Comisiei pentru Protecţia Copilului Harghita sau după caz instanţei de judecată măsurile ce se impun;
  • asigură funcţionarea permanentă 24 de ore/zi, 7 zile pe săptămână a Telefonului Copilului 0800 800 303;
  • răspunde la sesizările comunităţii şi intervine operativ pentru a asigura protecţia copiilor aflaţi în dificultate pe raza teritorială a județului Harghita;
  • asigură servicii de evaluare/consiliere psihosocială pentru copiii, victime ale abuzului/neglijării/traficului/exploatării în mediul familial sau instituţional;
  • intervine în cazurile de violenţă asupra copilului care pun în pericol securitatea şi dezvoltarea acestuia şi ia măsuri pentru prevenirea sau înlăturarea unor abuzuri/neglijări/trafic şi exploatări;
  • identifică copiii victime ale exploatării prin muncă şi asigură în colaborare cu instituţiile abilitate asistenţă conform legislaţiei în vigoare;
  • evaluează şi monitorizează copiii care au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
  • îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini la solicitarea conducerii direcției generale care au legătură cu specificul activităţii centrului şi al Direcţiei Generale.
 • Pe perioada plasamentului în regim de urgență CPIRU este o instituție suplinitoare și complementară de familie.
  • intervenţia specializată, în regim de permanenţă, în cazul copilului victimă a abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei de pe raza teritorială a județului Harghita;
  • găzduire, îngrijire, educare pe perioadă determinată;
  • program personalizat de consiliere în care este prevăzută evaluarea psihologică şi consilierea copiilor;
  • sensibilizarea comunităţii cu privire la consecinţele abuzului, neglijării, exploatării şi traficului copilului, şi la importanţa prevenirii maltratării copilului şi coordonarea activităţilor de intervenţie, asistenţă şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului victimă a neglijării, abuzului, exploatării, traficului, migraţiei.
 • copii, cetăţeni români aflaţi în situaţie de risc pe raza administrativ-teritorială a județului Harghita;
 • copii de altă naţionalitate/apatrizi, care solicită sau pot beneficia de protecţie în condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, referiţi de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, UNHCR, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Inspectoratul General pentru Imigrări, Poliţia de Frontieră;
 • copii, cetăţeni români, repatriaţi neînsoţiţi.

Telefon/Fax: 0266 312 270

DOAR ÎN CAZ DE URGENȚĂ: 0800 800 303

Adresa de e-mail: centruldeprimire@yahoo.com

Adresa Centrului de  primire şi intervenţie în regim de urgenţă în caz de abuz, neglijare, exploatare, trafic şi migraţiune nu este publică.

Back to top
Skip to content