Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrul de plasament de tip familial nr. 2 din Miercurea-Ciuc este un serviciu de tip rezidențial care asigurară protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, după stabilirea măsurii plasamentului, conform Legii nr. 272/2004.

Centrul de plasament de tip Familial nr. 2 din Miercurea-Ciuc are în administrare 16 case/apartamente de tip familial în care sunt plasați 6-12 copii/tineri, în funcție de mărimea locuințelor, care frecventează diferite forme de învățământ din comunitate sau din alte localități.

Centrul de plasament de tip Familial nr. 2 din Miercurea-Ciuc are ca misiune asigurarea accesului copiilor și tinerilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire de tip familial, educație de tip formală și informală, sprijin emoțional, consilier, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, precum și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și integrării socio-profesionale.

a) copii cu vârsta de peste șapte ani, aflaţi în una din situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru care s-a dispus o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul sau plasamentul în regim de urgenţă;

b) tineri cu vârsta de până la 26 de ani, care îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, pentru care Comisia pentru protecţia copilului a dispus menţinerea măsurii de protecţie specială;

c) tineri care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi au beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu-şi continuă studiile şi nu au posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntaţi cu riscul excluziunii sociale, la cererea acestora, pe o perioadă de doi ani, în baza hotărîrii Comisiei pentru protecţia copilului.

Admiterea copiilor în casele de tip familial se face cu respectarea procedurii operaţionale de admitere PO DG 28. 01.

  • hotărârea Comisiei pentru protecţia copilului Harghita sau sentinţa civilă a instanţei de judecată de instituire a unei măsuri de protecţie specială, respectiv dispoziţia de plasament în regim de urgenţă, emisă de Directorul general al DGASPC Harghita;
  • copia dosarului copilului;
  • contract cu familia.
  • primire, găzduire, îngrijire personalizată și întreținere zilnică într-un cadru de viață asemănător celui din familie;
  • educație non-formală și informală, informare, cultură și stimularea integrării copilului din casa de tip familial în unitățile școlare din comunitate;
  • menținerea contactului permanent și nemijlocit cu părinții naturali sau cu rude ale acestuia, asigurând condiții necesare pentru vizite și corespondențe;
  • pregătirea integrării familiale și socio-profesionale.

Șef centru: Zsurzs Angela

Tel: 0752-195631

email: cpf2ciuc@yahoo.com

Miercurea-Ciuc, str. Cântarului, nr 5, ap. 20

Luni-Vineri, între orele 10-14, cu programare în prealabil

Back to top
Sari la conținut