Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrul de Plasament de tip Familial nr. 2 din Miercurea-Ciuc este un serviciu de tip rezidențial care asigurară protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, după stabilirea măsurii plasamentului, conform Legii nr. 272/2004.

Centrul de plasament de tip Familial nr. 2 din Miercurea-Ciuc are ca misiune asigurarea accesului copiilor și tinerilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire de tip familial, educație de tip formală și informală, sprijin emoțional, consilier, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, precum și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și integrării socio-profesionale.

Beneficiarii centrului sunt copii și tineri de 7-26 de ani, separați temporar sau definitiv de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii plasamentului în acest centru, copii pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență și tineri care beneficiază de protecție specială, în condițiile legii.

Centrul de plasament de tip Familial nr. 2 din Miercurea-Ciuc are în administrare 16 case/apartamente de tip familial în care sunt plasați 6-12 copii/tineri, în funcție de mărimea locuințelor, care frecventează diferite forme de învățământ din comunitate sau din alte localități.

  • primire, găzduire, îngrijire personalizată și întreținere zilnică într-un cadru de viață asemănător celui din familie;
  • educație non-formală și informală, informare, cultură și stimularea integrării copilului din casa de tip familial în unitățile școlare din comunitate;
  • menținerea contactului permanent și nemijlocit cu părinții naturali sau cu rude ale acestuia, asigurând condiții necesare pentru vizite și corespondențe;
  • pregătirea integrării familiale și socio-profesionale.

Șef centru: Zsurzs Angela

Tel: 0752-195631

email: cpf2ciuc@yahoo.com

Miercurea-Ciuc, str. Cântarului, nr 5, ap. 20

Luni-Vineri, între orele 10-14, cu programare în prealabil

Back to top
Megszakítás