Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Casele de tip familial din cadrul Complexului de servicii Ocland au ca misiune generală asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie non-formală şi informală, recreere-socializare, sprijin emoţional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață, pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socioprofesionale, după caz, pregătirea copilului în vederea adopţiei.

 • Dezvoltarea unui management de calitate eficient, a cadrului organizatoric şi financiar necesar desfăşurării activităţii complexului.
 • Asigurarea planificării, monitorizării, reevaluării măsurilor de protecţie specială a beneficiarilor din complex.
 • Asigurarea şi furnizarea serviciilor sociale pentru beneficiarii din complex, pe perioada măsurii plasamentului.
 • Pregătirea copiilor pentru viață independentă facilitând astfel integrarea lor socială.
 • admitere și găzduire pe perioadă determinată;
 • asistență medicală și îngrijire personală;
 • suport emoțional și consiliere;
 • educație non-formală și informală în scopul dezvoltării deprinderilor de viață independentă;
 • recuperare și reabilitare;
 • menținerea legăturilor cu familia, și unde este cazul, reintegrare familială;
 • programe de socializare și petrecere a timpului liber;
 • integrare/reintegrare socio-profesională.
 • copii cu deficiențe de învățare și/sau dizabilități, cu vârsta cuprinsă între 7- 18 ani, separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile prevăzute de art. 60 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, a unei măsuri de protecţie specială şi care frecventează cursurile învățământului special sau cursurile învăţământului de masă cu integrare individuală;
 • tineri cu vârsta cuprinsă între 18-26 ani  cu deficiențe de învățare și/sau dizabilități, care își continuă studiile, pentru care s-a menținut măsura de protecție specială până la finalizarea studiilor, în baza prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004;
 • tineri cu vârsta de peste 18 ani cu dizabilități, pentru care s-a menținut măsura de protecție specială pentru o perioadă de până la 2 ani, în baza prevederilor art. 55 alin. (3) din Legea nr. 272/2004;
 • în cazul fraților, poate fi plasat în CTF și copilul fără dizabilitate/CES, separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile prevăzute de art. 60 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,  a unei măsuri de protecţie specială, respectând astfel prevederile art. 64 alin.(3) lit.b din Legea nr. 272/2004.
 • Dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumită în continuare DGASPC, privind instituirea/încetarea plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecţie;
 • Copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a cărţii de identitate a acestuia;
 • Copii ale actelor de stare civilă ale părinţilor;
 • Documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
 • Planul de acomodare a copilului;
 • Planul individualizat de protecţie al copilului;
 • Fişa de evaluare socială a copilului;
 • Fişa de evaluare medicală a copilului;
 • Fişa de evaluare psihologică a copilului;
 • Fişa de evaluare educaţională a copilului;
 • Rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială;
 • Rapoartele trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit;
 • Contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinţii copilului sau cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani.
 • Alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia copilului în CTF.
 • certificatul de expertiză și orientare școlară emis de Comisia Județeană de Orientare Școlară și Profesională privind orientarea copilului/tânărului în unitatea de învățământ special sau de învăţământ de masă cu integrare individuală – dacă este cazul;
 • copie după Certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului cu dizabilităţi, însoţit de Planul de abilitare- reabilitare,  emis de SEC, aprobat de CPC– dacă este cazul;

Accesul copilului în CTF se face pe baza hotărârii de plasament emisă de către Comisia pentru protecţia copilului Harghita, sau, după caz, pe baza sentinţei emisă de instanţa de judecată, sau pe baza dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă, emisă de directorul general al DGASPC HR.

Șef centru: Cseke Rozália

Telefon/Fax: 0266 224 059

0723 224 026

Adresă de e-mail:  centruocland@yahoo.com

Ocland, str. Principală, nr. 222, judeţul Harghita.

Luni – Vineri, între orele 7.00 – 15.00

Back to top
Sari la conținut