Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrul de plasament Ocland este o instituţie de protecţie specială de tip rezidenţial  pentru copii cu dizabilităţi, lipsiţi temporar sau definitiv de ocrotirea părinţiior şi care în vederea protejării intereselor lor nu pot fi lăsaţi în grija acestora, a familiei extinse sau a altor persoane/familii, a unei familii de adopţie, asigurând ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate îngrijirii şi dezvoltării copiilor plasaţi în centru.

Asigură accesului copiilor, pentru o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie formală, non-formală şi informală, recreere-socializare, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi pregătirea în vederea integrării/reintegrării  familiale și socio-profesionale, sau, după caz, pregătirea copilului în vederea adopţiei.

 • admitere și găzduire pe perioadă determinată;
 • asistență medicală și îngrijire personală;
 • suport emoțional și consiliere;
 • educație non-formală și informală în scopul dezvoltării deprinderilor de viață independentă;
 • recuperare și reabilitare;
 • menținerea legăturilor cu familia, și unde este cazul, reintegrare familială;
 • programe de socializare și petrecere a timpului liber;
 • integrare/reintegrare socio-profesională.

Copii cu dizabilități și/sau cu tulburări de conduită, care beneficiază de măsură de protecție specială, cu vârste cuprinse între 8-16 ani, aflați în una din următoarele situații:

 • copii ai căror părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți sau dispăruți, când nu a putut fi instituită tutela;
 • copii care, în vederea protejării intereselor lor, nu pot fi lăsați în grija părinților din motive neimputabile acestora;
 • copii abuzați sau neglijați;
 • copii găsiți sau părăsiți în unități sanitare;

Șef centru: Cseke Rozália

Telefon/Fax: 0266 224 059

0723 224 026

Adresă de e-mail:  centruocland@yahoo.com

Ocland, str. Principală, nr. 222, judeţul Harghita.

Luni – Vineri, între orele 7.00 – 15.00

Back to top
Skip to content