Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrul de Plasament Bilbor este o instituție de protecție specială de tip rezidențial pentru copii lipsiți temporar sau definitiv de ocrotirea părințiilor, care în vederea protejării intereselor lor nu pot fi lăsați în grija acestora, a familiei extinse sau a altor persoane/familii, a unei familii de adopție, asigurând ansamblul măsurilor, prestațiilor și serviciilor destinate îngrijirii și dezvoltării copiilor plasați în centru. Centrul are o capacitate legală de 40 beneficiari, având dormitoare cu 2, 3 sau 4 paturi/dormitor, dotate cu grupuri sanitare si băi cu dușuri. În prezent, în Centrul de Plasament Bilbor locuiesc 34 de copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 6 și 17 ani.

În subordinea Centrului de Plasament Bilbor se află și Casa de tip familial Subcetate, cu o capacitate legală de 18 beneficiari, în care în prezent trăiesc 13 de copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între intre 6-21 ani.

Asigură accesului copiilor, pentru o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, educație formală, non-formală și informală, recreere-socializare, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și pregătirea în vederea integrării/reintegrării  familiale și socio-profesionale.

 • primire, găzduire și îngrijire zilnică într-un cadru de viață cât mai apropiat celui familial;
 • asistență medicală generală adaptată permanent nevoilor individuale ale copilului;
 • educație pentru sănătate, pentru învățare și aplicarea deprinderilor igienice relative la propria persoana și la mediul de viață;
 • consiliere psihologică;
 • asigurarea unui climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului;
 • stimularea capacității de comunicare a copilului și implicarea acestuia în luarea deciziilor ce-l privesc, în funcție de vârstă și de gradul de dizabilitate;
 • dezvoltarea sentimentului de apartenență la un grup social, familial sentimentul de înțelegere și acceptare a situației sale;
 • dezvoltarea relațiilor copilului cu comunitatea, participarea la programe artistice, religioase și stimularea activităților în comun a copilului din centru cu ceilalți copii din comunitate;
 • asigurarea accesului la educație, informare, cultură;

Copii care beneficiază de măsură de protecție specială, cu vârste cuprinse între 8-16 ani, aflați în una din următoarele situații:

 • copii ai căror părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți sau dispăruți, când nu a putut fi instituită tutela;
 • copii care, în vederea protejării intereselor lor, nu pot fi lăsați în grija părinților din motive neimputabile acestora;
 • copii abuzați sau neglijați;
 • copii găsiți sau părăsiți în unități sanitare;
 • dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumită în continuare DGASPC, privind instituirea/încetarea plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecţie;
 • copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a cărţii de identitate a acestuia;
 • copii ale actelor de stare civilă ale părinţilor;
 • documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
 • planul de acomodare a copilului;
 • planul individualizat de protecţie al copilului;
 • fişa de evaluare socială a copilului;
 • fişa de evaluare medicală a copilului;
 • fişa de evaluare psihologică a copilului;
 • fişa de evaluare educaţională a copilului;
 • rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială;
 • rapoartele trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit;
 • contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinţii copilului sau cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani.
 • alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia copilului în centru.

Accesul copilului în centru se face pe baza hotărârii de plasament emisă de către Comisia pentru protecţia copilului Harghita, sau, după caz, pe baza sentinţei civile emisă de instanţa de judecată, sau pe baza dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă, emisă de directorul general al DGASPC HR.

Șef centru: Trif Letiţia

Telefon/Fax: 0266355013/0266355013

0266345128/0266345128

Mobil: 0733533066

Adresa de e-mail: cpbilbor@yahoo.com

Bilbor, Nr. 121, Harghita

Luni – vineri, între orele 07.00–15.00.

Back to top
Sari la conținut