Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrul de Plasament Bilbor este o instituție de protecție specială de tip rezidențial pentru copii lipsiți temporar sau definitiv de ocrotirea părințiilor, care în vederea protejării intereselor lor nu pot fi lăsați în grija acestora, a familiei extinse sau a altor persoane/familii, a unei familii de adopție, asigurând ansamblul măsurilor, prestațiilor și serviciilor destinate îngrijirii și dezvoltării copiilor plasați în centru. Centrul are o capacitate legală de 40 beneficiari, având dormitoare cu 2, 3 sau 4 paturi/dormitor, dotate cu grupuri sanitare si băi cu dușuri. În prezent, în Centrul de Plasament Bilbor locuiesc 34 de copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 6 și 17 ani.

În subordinea Centrului de Plasament Bilbor se află și Casa de tip familial Subcetate, cu o capacitate legală de 18 beneficiari, în care în prezent trăiesc 13 de copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între intre 6-21 ani.

Asigură accesului copiilor, pentru o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, educație formală, non-formală și informală, recreere-socializare, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și pregătirea în vederea integrării/reintegrării  familiale și socio-profesionale.

 • primire, găzduire și îngrijire zilnică într-un cadru de viață cât mai apropiat celui familial;
 • asistență medicală generală adaptată permanent nevoilor individuale ale copilului;
 • educație pentru sănătate, pentru învățare și aplicarea deprinderilor igienice relative la propria persoana și la mediul de viață;
 • consiliere psihologică;
 • asigurarea unui climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului;
 • stimularea capacității de comunicare a copilului și implicarea acestuia în luarea deciziilor ce-l privesc, în funcție de vârstă și de gradul de dizabilitate;
 • dezvoltarea sentimentului de apartenență la un grup social, familial sentimentul de înțelegere și acceptare a situației sale;
 • dezvoltarea relațiilor copilului cu comunitatea, participarea la programe artistice, religioase și stimularea activităților în comun a copilului din centru cu ceilalți copii din comunitate;
 • asigurarea accesului la educație, informare, cultură;

Copii care beneficiază de măsură de protecție specială, cu vârste cuprinse între 8-16 ani, aflați în una din următoarele situații:

 • copii ai căror părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți sau dispăruți, când nu a putut fi instituită tutela;
 • copii care, în vederea protejării intereselor lor, nu pot fi lăsați în grija părinților din motive neimputabile acestora;
 • copii abuzați sau neglijați;
 • copii găsiți sau părăsiți în unități sanitare;

Șef centru: Trif Letiţia

Telefon/Fax: 0266355013/0266355013

0266345128/0266345128

Mobil: 0733533066

Adresa de e-mail: cpbilbor@yahoo.com

Bilbor, Nr. 121, Harghita

Luni – vineri, între orele 07.00–15.00.

Back to top
Skip to content