Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrul de plasament de tip familial nr. 1 Cristuru Secuiesc este un serviciu de tip rezidențial care asigurară protecția, creșterea și îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinții săi, după stabilirea măsurii plasamentului, conform Legii nr. 272/2004.

Centrul de plasament de tip familial nr. 1 Cristuru Secuiesc este format din 14 case/apartamente de tip familial cu 6-12 locuri, în care locuiesc copii și tineri cu vârsta de până la 18 ani, respectiv până la 26 ani.

Din data de 01.01.2019 sunt plasați în casele de tip familial doar copiii cu vârsta de peste 7 ani.

Asigură servicii de găzduire, îngrijire, educație non-formală și informală, sprijin emoțional, consiliere precum și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a unora dintre activitățile legate de reintegrarea sau integrarea familială și integrare socio-profesională.

 • copii aflaţi într-una din situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru care s-a dispus o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul sau plasamentul în regim de urgenţă, care nu au putut fi plasați la rude sau într-o familie substitutivă.
 • tineri cu vârsta de până la 26 de ani, care îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, pentru care Comisia pentru protecţia copilului a dispus menţinerea măsurii de protecţie specială;
 • tineri care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi au beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu-şi continuă studiile şi nu au posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntaţi cu riscul excluziunii sociale, la cererea acestora, pe o perioadă de doi ani, în baza hotărârii Comisiei pentru protecţia copilului.
 • Hotărârea Comisiei pentru protecţia copilului Harghita sau sentinţa civilă a instanţei de judecată de instituire a unei măsuri de protecţie specială, respectiv dispoziţia de plasament în regim de urgenţă, emisă de Directorul general al DGASPC Harghita;
 • copia dosarului copilului;
 • contract cu familia

Admiterea copiilor în CPF nr.1 se face cu respectarea procedurii operaţionale de admitere PO DG 27.01.

 • asigură un mediu de viață sănătos, conform Standardelor Minime de Calitate în vigoare, asemănătoare celor din cadrul familial, spațiu suficient, personalizat şi funcțional, pentru satisfacerea nevoilor copiilor/tinerilor plasați;
 • alimentație corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ;
 • climat afectiv pozitiv şi securizat;
 • activități de consiliere individuală şi de grup;
 • asistență socială şi psihologică;
 • îngrijire şi educație individualizată şi personalizată

Șef centru: Bodó József

Telefon/Fax: 0266 242 725

e-mail: cpf1cristur@yahoo.com

Cristuru Secuiesc, Str. Kossuth Lajos, Bl. E5/1

Marți-Joi,  între orele 9.00-15.00

Back to top
Sari la conținut