Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrul de Plasament de tip Familial nr. 1 Cristuru-Secuiesc este un serviciu de tip rezidențial care asigurară protecția, creșterea și îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinții săi, după stabilirea măsurii plasamentului, conform Legii nr. 272/2004.

Centrul de plasament de tip Familial nr. 1 Cristuru-Secuiesc este format din 14 case/apartamente de tip familial cu 6-12 locuri, în care locuiesc 102 copii și tineri de 6-22 de ani.

Asigură servicii de găzduire, îngrijire, educație non-formală și informală, sprijin emoțional, consiliere precum și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a unora dintre activitățile legate de reintegrarea sau integrarea familială și integrare socio-profesională.

Beneficiarii centrului sunt copii și tineri ai căror părinți nu sunt capabili să-i întrețină, din motive independente de voința lor, și asupra cărora a fost luată măsura de protecție: plasament într-un serviciu de tip rezidențial.

  • asigură un mediu de viață sănătos, conform Standardelor Minime de Calitate în vigoare, asemănătoare celor din cadrul familial, spațiu suficient, personalizat şi funcțional, pentru satisfacerea nevoilor copiilor/tinerilor plasați;
  • alimentație corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ;
  • climat afectiv pozitiv şi securizat;
  • activități de consiliere individuală şi de grup;
  • asistență socială şi psihologică;
  • îngrijire şi educație individualizată şi personalizată

Șef centru: Bodó József

Telefon/Fax: 0266 242 725

e-mail: cpf1cristur@yahoo.com

Cristuru-Secuiesc, Str. Kossuth Lajos, Bl. E5/1

Marți-Joi,  între orele 9.00-15.00

Back to top
Megszakítás