Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Casele de tip familial nr. 2-7 (Casa Fagului, Casa Bradului, Casa Salciei, Casa Castanilor, Casa Teiului, Casa Salcâmului) funcționează în clădiri adecvate, sigure, adaptate serviciilor pe care le oferă, precum și particularităților beneficiarilor. Cele 6 case de tip familial din cadrul Complexului de servicii au o capacitate totală de 72 de locuri, fiecare casă având un număr de 12 locuri, asigurându-se spaţii individualizate şi personalizate pentru copii/tineri cu vârsta cuprinsă între 14 – 26 ani, copiii/tinerii fiind de ambele sexe şi de vârste diferite.

Asigurarea accesului copiilor și tinerilor cu deficiențe de învățare și/sau dizabilități, pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire de tip familial, educație, abilitare, reabilitare, sprijin emoțional, consiliere, servicii de pregătire pentru viața independentă, precum și pentru integrarea/reintegrarea familială și socio-profesională.

 • copii/tineri cu deficiențe de învățare și/sau dizabilități, cu vârsta cuprinsă între 14 – 26 ani, separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, beneficiind de măsura plasamentului sau a plasamentului în regim de urgenţă, după caz şi care frecventează cursurile învățământului special profesional sau cursurile învăţământului de masă cu integrare individuală din Miercurea-Ciuc;
 • tineri cu deficiențe de învățare și/sau dizabilități care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu (peste 18 ani) și au beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar nu îşi continuă studiile şi nu au posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntaţi cu riscul excluziunii sociale – la cerere pot beneficia în continuare, pe o perioadă de doi ani, cel mult până la împlinirea vârstei de 26 de ani, de serviciile Caselor de tip familial nr.2-7, în baza hotărârii Comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată;
 • copii fără dizabilități cu vârsta de peste șapte ani, aflaţi în una din situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru care s-a dispus o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul sau plasamentul în regim de urgenţă;
 • tineri fără dizabilități, cu vârsta de până la 26 de ani, care îşi continua studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, pentru care Comisia pentru protecţia copilului a dispus menţinerea măsurii de protecţie specială;
 • tineri fără dizabilități, care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu (peste 18 ani) și au beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar nu îşi continuă studiile şi nu au posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntaţi cu riscul excluziunii sociale – la cerere pot beneficia în continuare, pe o perioadă de doi ani, cel mult până la împlinirea vârstei de 26 de ani, de serviciile Caselor de tip familial nr.2-7, în baza hotărârii Comisiei pentru protecţia copilului;
 • servicii medicale zilnice/periodice/speciale asigurat de cabinetul medical;
 • servicii de abilitare/reabilitare asigurate de psiholog, psihopedagog și kinetoterapeut;
 • servicii sociale oferite de asistentul social;
 • servicii de educare non-formală, organizarea timpului liber, precum și pregătire pentru evenimente semnificative;
 • servicii de dezvoltare a deprinderilor sociale, respectiv de integrare profesională.
 • Beneficiarii sunt copii/tineri cu deficiențe de învățare și/sau dizabilități
 • au vârsta cuprinsă între 14 – 26 ani,
 • sunt separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, beneficiind de măsura plasamentului sau a plasamentului în regim de urgenţă, după caz
 • frecventează cursurile învățământului special profesional sau cursurile învăţământului de masă cu integrare individuală din Miercurea-Ciuc;
 • sunt tineri cu deficiențe de învățare și/sau dizabilități care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu (peste 18 ani) și au beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar nu îşi continuă studiile şi nu au posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntaţi cu riscul excluziunii sociale
 • sunt copii fără dizabilități cu vârsta de peste șapte ani, aflaţi în una din situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru care s-a dispus o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul sau plasamentul în regim de urgenţă;
 • sunt tineri fără dizabilități, cu vârsta de până la 26 de ani, care îşi continua studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, pentru care Comisia pentru protecţia copilului a dispus menţinerea măsurii de protecţie specială sau care nu îşi continuă studiile, dar nu au posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntaţi cu riscul excluziunii sociale
 • dispoziţia Directorul general al DGASPC Harghita privind instituirea plasamentului în regim de urgență sau după caz, hotărârea Comisiei pentru protecţia copilului Harghita sau sentinţa civilă a instanţei de judecată privind instituirea măsurii de protecţie specială;
 • copia dosarului copilului;
 • certificatul de naștere al opilului, și după caz, a cărții de identitate a acestuia în original şi în copie;
 • copii ale actelor de identitate, de stare civilă ale părinţilor, datele de contact ale acestora;
 • documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani
 • contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinții/reprezentantul legal al copilului sau cu copilul după împlinirea vârstei de 16 aniîncheiat între DGASPC şi familia.
 • raport de evaluare/reevaluare;
 • planul individualizat de protecţie al copilului
 • certificatul de expertiză și orientare școlară emis de Comisia Județeană de Orientare Școlară și Profesională privind orientarea copilului/tânărului în unitatea de învățământ special profesional sau de învăţământ de masă cu integrare individuală – dacă este cazul;
 • copie după Certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului cu dizabilităţi, însoţit de Planul de abilitare- reabilitare, emis de SEC, aprobat de CPC, în cazul copilului sau copie după Certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de Comisia de  Evaluare  a Persoanelor  Adulte cu Handicap din cadrul DGASPC HR, însoţit de Programul individual de integrare și reabilitare socială, în cazul tânărului – dacă este cazul
 • fişa medicală;

Șef centru: Dászkel Ildikó

Telefon: 0733553065,

E-mail: csmciuc@gmail.com

Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 45

Beneficiarii potențiali au posibilitatea de a vizita Casele de tip familial nr. 1-7 pentru a cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a activităților/serviciilor, pe baza programării în prealabil.

Back to top
Sari la conținut