Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Casele de tip familial nr. 1-7 funcționează în clădiri adecvate, sigure, adaptate serviciilor pe care le oferă, precum și particularităților beneficiarilor. Fiecare casă are cu o capacitate de 12 locuri, iar grupurile de copii/tineri sunt formate în așa fel, încât diferența de vârstă dintre aceștia să nu fie mai mare de 3-4 ani, cu excepția fraților.

Asigurarea accesului copiilor și tinerilor cu deficiențe de învățare și/sau dizabilități, pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire de tip familial, educație, abilitare, reabilitare, sprijin emoțional, consiliere, servicii de pregătire pentru viața independentă, precum și pentru integrarea/reintegrarea familială și socio-profesională.

  • copii/tineri cu deficiențe de învățare și/sau dizabilități, cu vârsta cuprinsă între 14-26 ani, separați temporar sau definitiv de părinții lor, beneficiind de măsura plasamentului sau a plasamentului în regim de urgență, și care frecventează cursurile învățământului special profesional sau cursurile învățământului de masă cu integrare individuală din Miercurea-Ciuc;
  • tineri cu deficiențe de învățare și/sau dizabilități care au dobândit capacitate deplină de exercițiu (peste 18 ani) și au beneficiat de o măsură de protecție specială, dar nu își continuă studiile și nu au posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntați cu riscul excluziunii sociale – la cerere pot beneficia în continuare, pe o perioadă de doi ani, cel mult până la împlinirea vârstei de 26 de ani, de serviciile Caselor de tip familial nr. 1-7, în baza hotărârii Comisiei pentru protecția copilului sau a instanței de judecată.
  • servicii medicale zilnice/periodice/speciale asigurat de cabinetul medical;
  • servicii de abilitare/reabilitare asigurate de psiholog, psihopedagog și kinetoterapeut;
  • servicii sociale oferite de asistentul social;
  • servicii de educare non-formală, organizarea timpului liber, precum și pregătire pentru evenimente semnificative;
  • servicii de dezvoltare a deprinderilor sociale, respectiv de integrare profesională.

Accesul copilului/tânărului în Casele de tip familial nr. 1-7 din cadrul Complexul de servicii se realizează numai pe baza dispoziției directorului general al DGASPC Harghita privind instituirea plasamentului în regim de urgență, sau după caz, hotărârea Comisiei pentru protecția copilului Harghita, ori sentința civilă a instanței de judecată privind instituirea măsurii de protecție specială.

Șef centru: Dászkel Ildikó

Telefon: 0733553065,

E-mail: csmciuc@gmail.com

Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 18

Beneficiarii potențiali au posibilitatea de a vizita Casele de tip familial nr. 1-7 pentru a cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a activităților/serviciilor, pe baza programării în prealabil.

Back to top
Megszakítás