Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
 • evidența persoanelor cu handicap neinstituționalizate și instituționalizate din județul Harghita
 • întocmirea dosarelor administrative pentru persoanele cu dizabilități beneficiare de dreptul la asistență socială sub formă de prestații sociale  conform Legii 448/2006
 • asigură completarea bazei de date privind drepturile și facilitățile acordate persoanelor cu dizabilități
 • colaborarea cu instituții și ONG-uri implicate în protecția socială a persoanelor cu handicap
 • informarea și consilierea persoanelor cu handicap privind dreptul la beneficiile sociale cuvenite conform legii

(pentru a vedea toate atribuțiile se va consulta ROF art.28  de la pag.31 la pag.34)

 • eliberează biletele de călătorie pentru transport interurban gratuit acordat persoanelor cu handicap, conform gradului de handicap deținut prin certificatul de încadrare în grad de handicap
 • eliberează legitimații de transport urban pentru persoanele cu handicap grav și accentuat
 • întocmește dosarele pentru subvenționarea dobânzii și decontează dobânzile aferente creditelor contractate de către persoanele cu dizabilități, conform legii
 • eliberează roviniete pentru persoanele cu handicap, precum și pentru însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, deținători de autoturisme, care beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale
 • eliberează legitimații pentru persoane cu handicap și card european pentru dizabilitate
 • dispune acordarea prestațiilor sociale cuvenite persoanelor cu handicap în cuantumul stabilit de legislația în vigoare conform gradului de handicap deținut
 • dispune suspendarea, modificarea și încetarea prestațiilor sociale acordate persoanelor cu handicap
 • certificat de încadrare în grad de handicap
 • copie după CI/BI/CP
 • copie după certificat de naștere minor
 • declarație pe propria răspundere privind tipul de venit
 • cerere schimbare modalitate plată
 • extras de cont
 • cerere tip prestații sociale pentru certificatele de încadrare emise până la 01 iulie 2017
 • cerere tip pentru exprimarea opțiunii privind indemnizația de însoțitor pentru nevăzători
 • sentință civilă (unde este cazul)
 • cerere tip pentru scutirea de la plata taxei de drum
 • declarație privind scutirea de la plata taxei de drum
 • cerere tip pentru legitimații de transport urban
 • cerere tip pentru transport interurban
 • cerere tip pentru dobândă însoțită de declarații pe propria răspundere
 • cerere tip privind renunțarea la prestații( unde este cazul)

Mun. Miercurea-Ciuc, str. Zöld Péter, nr.6, jud. Harghita

Luni-Joi: 08:00 – 14:00

Back to top
Sari la conținut