Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
  • nyilvántartja a Hargita megyei intézményesített és nem intézményesített fogyatékkal élők személyeket;
  • elkészíti az adminisztratív aktacsomókat a szociális juttatáshoz jogosult fogyatékossággal élő személyek számára, a 448/2006 Törvény alapján;
  • elkészíti az adatbázist a fogyatékossággal élő személyek számára biztosított juttatásokról és kedvezményekről;
  • együttműködik a fogyatékkal élő személyek szociális védelmében részt vevő intézményekkel és civilszervezetekkel;
  • tájékoztatja és tanácsolja a fogyatékossággal élő személyeket a törvény alapján esedékes szociális ellátásokhoz való jogról;

  (az összes hatáskör megtekintéséhez lásd a működési szabályzat (ROF) 28. cikkét a 31. és a 34. oldal között).

 • kiadja a fogyatékossággal élő személyeket megillető ingyenes utazási jegyeket a fogyatékosságról szóló igazolásban szereplő fogyatékosság mértékének megfelelően;
 • városi közlekedési kártyákat állít a súlyos és hangsúlyozottan súlyos fogyatékossággal élő személyek számára;
 • elkészíti a kamat támogatására vonatkozó aktacsomókat és a törvénynek megfelelően rendezi a fogyatékossággal élő személyek által felvett kölcsönök kamatát;
 • kiadja az útadó matricát a fogyatékossággal élő személyek számára, valamint a kísérőik számára, adott esetben a gépjármű tulajdonos személyes asszisztenseik számára, akik mentességet élveznek a nemzeti úthálózatok használatáért fizetendő útadó megfizetése alól;
 • személyi igazolványokat és európai fogyatékossági kártyákat állít ki;
 • elrendeli a fogyatékossággal élő személyeket megillető szociális juttatások megadását, a fennálló fogyatékosság fokának megfelelően, a hatályos jogszabályok által megállapított összegben;
 • elrendeli a fogyatékossággal élő személyeknek nyújtott szociális ellátások felfüggesztését, módosítását és megszüntetését.
 • igazolás a fogyatékossági fokozatról;
 • személyazonossági igazolvány másolat;
 • a kiskorú keresztlevél másolata;
 • saját felelősségre tett nyilatkozat a jövedelem típusára vonatkozóan;
 • fizetési mód megváltoztatási kérelme;
 • bankszámla kivonat;
 • típuskérvény a szociális juttatásokat illetően a 2017. július 1-ig kiállított besorolási igazolványokra;
 • típuskérvény a nem látók kísérői juttatására vonatkozóan;
 • polgári ítélet (adott esetben);
 • útadó mentességre vonatkozó típuskérvény;
 • nyilatkozat az útadó mentességről;
 • a városi közlekedési kártyára vonatkozó típuskérvény;
 • helyközi személyszállításra vonatkozó típuskérvény;
 • a kamatra vonatkozó típuskérvény, a saját felelősségre tett nyilatkozat kíséretében;
 • a juttatásokról való lemondásra vonatkozó típuskérvény (szükség esetén);

Csíkszereda, Zöld Péter utca, 6.sz., Hargita megye

Hétfő – Csütörtök, 8. és 14. óra között

Back to top
Megszakítás