Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Compartimentul Violența în familie funcționează în cadrul direcției generale începând din anul 2012 și are rolul de a acorda sprijin și consiliere victimelor violenței intrafamiliale, pentru a face față dificultăților cu care se confrunta, pentru dezvoltarea competențelor psihosociale și pentru soluționarea sau ameliorarea situațiilor de criza, precum și creșterea calității vieții victimelor prin medierea conflictelor în familie și totodată diminuarea situațiilor care pot pune în pericol integritatea fizică și psihică a acestora.

 • desfășoară activități de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței în familie și agresorilor familiali;
 • monitorizează cazurile de violență în familie din județul Harghita;
 • identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență în familie și îndrumă părțile implicate în situații de violență în familie către servicii de specialitate/ mediere;
 • coordonează și sprijină activitatea autorităților administrației publice locale din județul Harghita în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie;
 • dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale și a serviciilor destinate protecției familiei și a copilului, prevenirii și combaterii violenței în familie, în funcție de nevoile comunității locale;
 • asigură, la cerere, consultanță de specialitate gratuită în vederea facilitării accesului persoanelor la servicii, măsuri și prestații de asistență socială în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului;
 • sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor victime ale violenței domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 • realizează la nivel județean baza de date privind cazurile de violență domestică și raportează trimestrial aceste date către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
 • preluarea cazurilor/sesizărilor victimelor violenței domestice sau referite de alte persoane fizice/autorități;
 • verifică sesizările și instrumentează cazurile sesizate de autoritățile publice, persoanele fizice sau de victimele violenței domestice;
 • asigură solicitanților asistență și suport, consiliere, pentru depășirea situației de criză;
 • oferă informații adecvate clienților și îndeamnă către servicii corespunzătoare, inclusiv îi redirecționează către servicii de specialitate.

Inspector György Enikő

tel.: 0726 123 330

e-mail: gyorgy.eniko@dgaspchr.ro

Mun. Miercurea-Ciuc, P-ța Libertății Nr.5, cam. 312

luni-joi, între orele 8.00 – 16.00

Back to top
Sari la conținut