Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A családon belüli erőszak részleg 2012. óta működik a vezérigazgatóságon belül. Támogatja és tanácsadást biztosít a családon belüli erőszak áldozatainak, hogy meg tudjanak birkózni a nehézségekkel, melyekkel a szembesülnek; a pszichoszociális készségek fejlesztése és krízishelyzetek megoldása vagy enyhítése; az áldozatok életminőségének javítása a felek közötti közvetítéssel, valamint azoknak a helyzeteknek a csökkentésével, amelyek veszélyeztethetik a felek testi és lelki integritását.

 • a családon belüli erőszak leküzdésén dolgozik, és szolgáltatásokat nyújt a családon belüli erőszak áldozatainak és az agresszoroknak;
 • monitorozza Hargita megyében családon belüli erőszak eseteket;
 • követi a családon belüli erőszak esetekben az érintett felek kockázati helyzetét, és szak/közvetítő szolgálatokhoz irányítja őket;
 • koordinálja és támogatja a Hargita megyei helyi közigazgatási hatóságok tevékenységét a családon belüli erőszak leküzdése terén;
 • partnerségeket alakít ki és együttműködik a nem kormányzati szervezetekkel és más civil szervezetek képviselőivel a szociális szolgáltatások nyújtását és változatossá tételét illetően, valamint a család és a gyermek védelméért, a családon belüli erőszak megelőzéséért és leküzdéséért, a helyi közösség igényeitől függően;
 • ha igény van rá, ingyenes szaktanácsadást biztosít, hogy megkönnyítse a személyek hozzáférését a szociális segítségnyújtási szolgáltatásokhoz, az intézkedések, szociális juttatások, a családvédelem, és a gyermekjogok területén;
 • támogatja és fejleszti a családon belüli erőszak áldozatai számára elérhető információs és tanácsadási rendszert a hatályban levő törvények által biztosított összes jog gyakorlása érdekében;
 • megyei szinten összeállítja a családon belüli erőszak eseteinek adatbázisát, és ezeket az adatokat negyedévente jelenti a Nők és Férfiak közötti Esélyegyenlőség Országos Ügynökségének (ANES)
 • a családon belüli erőszak áldozatai vagy más természetes személyek/hatóságok által jelentett esetek/ írásos értesítések átvétele;
 • ellenőrzi a panaszokat és kivizsgálja a hatóságok, egyének vagy a családon belüli erőszak áldozatai által jelentett eseteket;
 • segítséget, támogatást, és tanácsadást nyújt azoknak, akik ezt igénylik, a válsághelyzet leküzdésének érdekében;
 • megfelelő tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek és a megfelelő szolgáltatókhoz irányítja őket, ideértve a szakszolgálatokat is.
 • értesíti a megfelelő hatóságot (írásban) a kivizsgálandó esetről;
 • bírósághoz fordul az ügy megoldása érdekében.

György Enikő felügyelő

tel.: 0726 123 330

e-mail: gyorgy.eniko@dgaspchr.ro

Csíkszereda, Szabadság tér 5., 312-es szoba

Hétfő-péntek 8.00-16.00

Back to top
Megszakítás