Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
 • promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 • identifică persoanele adulte aflate în dificultate precum și cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune socială;
 • acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor adulte aflate în nevoie, fie persoane cu dizabilități, fie persoane vârstnice, inclusiv îngrijire la domiciliu;
 • realizează o bază de date cu privire la furnizorii de servicii sociale publici și privați și a serviciilor administrate de aceștia precum şi a serviciilor sociale comunitare;
 • colaborează cu toate primăriile din județ în vederea realizării rapoartelor statistice privind contractele de muncă ale asistenților personali ale persoanelor cu dizabilitate gradul I cu drept la asistent personal, respectiv a indemnizațiilor de care beneficiază aceste persoane, pentru care nu a fost angajat un asistent personal;
 • monitorizează realizarea instruirii asistenților personali ai persoanelor cu dizabilitate gradul I cu drept la asistent personal, de către primăriile angajatoare;
 • soluționează sesizările formulate de persoanele beneficiare, reprezentanții legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituții/furnizori privați de servicii sociale privind persoane adulte cu dizabilități sau alte persoane adulte aflate în dificultate și care au fost repartizate/referite de către conducerea direcției generale, asigurând evaluarea, monitorizarea, după caz a acestora;
 • realizează evaluarea inițială și/sau detaliată a persoanei aflate în dificultate, cu propuneri și recomandări pentru susținerea persoanei adulte aflate în dificultate în mediul propriu de viață, familial și comunitar prin acordare de servicii sociale primare prin primăria de domiciliu;
 • depune diligențe pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nașterii acesteia;
 • asigură sprijin în demersurile pentru actualizarea actelor de identitate, certificatelor de încadrare în grad de handicap etc;
 • identifică barierele și acționează în vederea realizării accesului deplin al persoanelor cu dizabilități în societate;
 • realizează activitățile care se impun în emiterea acordurilor în termenul prevăzut de lege privind încadrarea de către primăriile din județ a asistenților personali pentru persoanele cu handicap gradul I sau oferirea indemnizațiilor, conform opțiunii exprimate de persoana cu dizabilitate/ reprezentantul legal al persoanei cu dizabilitate gradul I, cu drept de asistent personal;

Acte necesare pentru emiterea acordurilor:

Adulți:

 • cerere tip
 • copie după certificatul de încadrare în grad de handicap
 • copie act de identitate
 • copie cupon de pensie
 • după caz, copie după actul de identitate a asistentului personal ce va fi angajat
 • după caz, copie după act de identitate reprezentant legal
 • după caz, copie după sentința/hotărâre civilă de numire a reprezentantului legal

Copii:

 • cerere tip
 • copie după hotărâre și certificatul de încadrare în grad de handicap
 • copie act de identitate părinte
 • copie certificat de naștere/carte de identitate copil
 • după caz, copie sentință/hotărâre civilă de încredințare a copilului
 • persoane adulte aflate în situații de dificultate;
 • persoane cu dizabilități;
 • persoane cu dizabilități aflate în situații de criză;
 • familiile persoanelor cu dizabilități care solicită sprijin în vederea obținerii unor servicii specifice persoanelor cu dizabilități;
 • persoanele să aibă domiciliul în județul Harghita
Back to top
Sari la conținut