Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
 • népszerűsíti és biztosítja a fogyatékossággal élő felnőttek jogainak tiszteletben tartását, a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelméről és érvényre juttatásáról szóló 448/2006-os számú módosított és kiegészített törvénynek megfelelően;
 • azonosítja a nehézségekkel küzdő felnőtteket, valamint azokat az okokat, amelyek a társadalmi kirekesztés kockázati helyzetét okozták;
 • elősegíti a rászoruló felnőttek – akár fogyatékossággal élő, akár idős emberek – intézményesített védelmének családi típusú alternatíváit előmozdító intézkedéseket, ideértve az otthoni gondozást is;
 • adatbázist hoz létre az állami és magán szociális szolgáltatókról, az általuk kezelt szolgáltatásokról, valamint a közösségi szociális szolgáltatásokról;
 • együttműködik a megye összes önkormányzatával a statisztikai jelentések elkészítse érdekében az I. fokozatú fogyatékossággal élő emberek személyes asszisztenseinek a munkaszerződéséről, valamint azokról a juttatásokról, melyekben azok a személyek részesülnek, akik számára nem alkalmaztak személyes asszisztenst;

figyelemmel kíséri az I. fokozatú fogyatékossággal élő, személyes asszisztenshez jogosult emberek személyes asszisztenseinek képzését, az alkalmazó önkormányzat által

 • megoldja a kedvezményezettek és a jogi képviselőik által megfogalmazott panaszokat, valamint más személyek/intézmények/szociális szolgáltatásokat biztosítók panaszait fogyatékossággal élő, vagy más nehézségekkel küzdő felnőtteket illetően, akiket a vezérigazgatóság vezetősége helyezett el/utalt be, biztosítván ezek felmérését és folyamatos megfigyelését;
 • elvégzi a nehéz helyzetben lévő személy kezdeti és/vagy részletes felmérését, javaslatokkal és ajánlásokkal segíti a nehéz helyzetben lévő felnőtt saját életterében, családi és közösségi környezetében történő támogatását az elsődleges szociális szolgáltatások nyújtásával, a személy lakóhelyének az önkormányzata révén;
 • lépéseket tesz a rászoruló felnőtt jogi helyzetének tisztázására, ideértve a születésének késői nyilvántartásba vételét is;
 • támogatást nyújt a személyazonosító okmányok, fogyatékossági igazolások stb. frissítésének lépéseiben;
 • azonosítja az akadályokat és a fogyatékossággal élő személyek teljes társadalmi hozzáférésének elérése érdekében jár el;

az I. fokú fogyatékossággal élő személyek személyi asszisztenseinek foglalkoztatására vagy ellátásokat nyújtó törvényben előírt határidőn belül elvégzi a megállapodások megkötéséhez szükséges tevékenységeket, a fogyatékossággal élő személy vagy az I. fokú fogyatékossággal élő személy törvényes képviselője/személyes asszisztense által kifejezett lehetőség szerint

Szükséges iratok:

 Felnőttek:

 • jelentkezési típusnyomtatvány;
 • a fogyatékossági fokozatot igazoló dokumentum másolata;
 • személyi igazolvány másolata;
 • nyugdíjszelvény másolat;
 • adott esetben az alkalmazandó személyi asszisztens személyi igazolványának másolata;
 • adott esetben a jogi képviselő személyi igazolványának másolata;
 • adott esetben a törvényes képviselőt kinevező ítélet/határozat másolata.

Gyermekek:

 • jelentkezési típusnyomtatvány;
 • a határozat, és a fogyatékossági fokozatot igazoló dokumentum másolata;
 • a szülő személyi igazolványának másolata;
 • keresztlevél/a gyermek személyi igazolványának másolata;
 • adott esetben a gyermek felügyeleti ítéletének/ határozatának másolata
 • nehéz helyzetben lévő felnőttek;
 • fogyatékossággal élő személyek;
 • fogyatékossággal élő, válsághelyzetekben lévő személyek;
 • fogyatékossággal élő személyek családjai, akik támogatást kérnek a fogyatékkal élők számára nyújtott jellegzetes szolgáltatások megszerzése érdekében;
 • a személyek Hargita megyei lakóhellyel kell, hogy rendelkezzenek
Back to top
Megszakítás