Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

– sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale;

– iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunităţi;

– identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;

– identifică și asigură prin instrumente și activităti specifice asistenței sociale, prevenirea și combaterea situațiilor ce implică risc crescut de marginalizare și excludere socială și stabilește măsurile de prevenire și  reinserție a persoanelor în mediul familial, natural și în comunitate, fără nicio discriminare;

– facilitează și acordă sprijin persoanelor în obținerea drepturilor de asistență socială, colaborează cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

– faciliteaza accesul persoanelor vulnerabile la unele drepturi fundamentale: dreptul la locuință, dreptul la asistență socială, medicală, educație, loc de muncă, etc;

– asigură evaluarea si monitorizarea aplicării măsurilor de asistență socială de care beneficiază persoana luată în evidență, precum și respectarea drepturilor acesteia;

– promovează drepturile beneficiarilor (a drepturilor omului în general) și a unei imagini pozitive a acestora, fără nicio discriminare, oferind informare cu privire la drepturile pe care le au ca beneficiarii, consiliere psihologică, consiliere socială, suport emoțional;

– se implică în programe, proiecte ce vizează prevenirea marginalizării sociale a persoanelor/grupurilor expuse riscului de sărăcie;

– acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

– depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;

– depune diligențele necesare pentru intrarea în legalitate a persoanei și a membrilor familiei în ceea ce privește procurarea actelor de identitate;

– asigură evaluarea situației socio-economică a persoanei /familiei și identifică nevoile si resursele acesteia;

– asigură consiliere, sprijin părinților din grupurile vulnerabile în vederea îngrijirii, educării în mod corespunzător a copiilor, pentru prevenirea abuzului, neglijării;

– sprijină și îndrumă persoanele spre AJOFM în vederea depunerii dosarului pentru găsirea unui loc de muncă;

– acordă sprijin persoanei în identificarea locului de muncă și pregătirea acesteia pentru interviu;

– recomandă orientarea persoanelor către alte instituții de asistență socială, acolo unde se impune;

Cerere olografă.

  • persoane adulte, familii aflate în situații de criză și sărăcie extremă, cu domiciliul în județul Harghita

Antal Beáta

Miklós Erzsike

Kicsi Szidónia

Telefon: 0749323821

e-mail: antalbea78@yahoo.com

asistentasociala.adulti@dgaspchr.ro

Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr.5, et.3, cam. 312/D

Luni-Vineri: 8.00-16.00

Back to top
Sari la conținut