Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu  pentru persoane adulte cu handicap a fost  înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.94/2006 în cadrul Programului de Interes National ANPH-S-2006/PIN4 şi funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Harghita.

 • implementarea programelor individuale de reabilitare şi integrare socială elaborare de Comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,
 • asigurarea condițiilor necesare pentru recuperarea persoanelor cu dizabilități și în special a celor cu handicap locomotor și neuromotor din centrele rezidențiale și din familie,
 • prevenirea fenomenelor care pot determina instituționalizarea persoanei din cauza dizabilității,
 • integrarea socială, prevenirea izolării și separării de comunitate a persoanelor cu dizabilități;
 • îmbunătățirea stării de sănătate a beneficiarilor prin acordarea tratamentului de recuperare şi reabilitare în sistem gratuit celor care dețin certificat de încadrare într-un grad de handicap în termen de valabilitate.
 • electroterapie
 • ultrasunete,
 • masaj,
 • kinetoterapie,
 • hidroterapie,
 • asistență socială

***

 • Ciclul de recuperare durează 10 zile;
 • Reevaluarea se realizează la 6 luni (cu recomandarea medicului).
 • biletul de trimitere, completat de medicul de specialitate fizioterapeut;
 • certificat de încadrare în grad de handicap împreună cu programul individual de reabilitare şi integrare socială, în termen de valabilitate;
 • copie după cartea de identitate şi acte de stare civilă;
 • (după caz) copie după actul de identitate a reprezentantului legal şi după sentinţa civilă;
 • adeverință de venit, talon pensie;
 • cerere tip
 • cerere tip pentru reprezentantul legal

Accesarea serviciului se realizează în urma recomandării făcută în biletul de trimitere eliberat de către medicul specialist iar admiterea beneficiarului în centru pentru acordarea serviciilor se realizează în baza dispoziției de admitere emisă de directorul general al DGASPC Harghita după analiza documentelor depuse în dosarul beneficiarului.

 • persoana adultă cu dizabilitate (locomotorie şi/sau neuromotorie cu prioritate) care are domiciliul în jud. Harghita, aflată în familie sau într-un centru rezidenţial, care deține certificat de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate.

Coordonator centru: Păncescu Matild

Membrii echipei: dr. Máthé Ildikó – medic specialist
Kinda Tünde – asistent medical balneofizioterapeut
Geréb Enikő – kinetoterapeut
Farkas Tünde – asistent social

Tel. 0724-224030

Email: crnma.odorhei@gmail.com

Mun. Odorheiu-Secuiesc, str. Uzinei nr.4, jud. Harghita

Luni-Vineri: 8.00-13.30

Back to top
Skip to content