Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Furnizarea de servicii sociale specializate persoanelor adulte cu handicap fără posibilități de îngrijire în familie sau fără familie, cu domiciliul în județul Harghita, pentru păstrarea demnității individuale, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale și creșterea calității vieții fiecărei persoane. De asemenea misiunea centrului este de a sprijini şi a încuraja creşterea şanselor recuperării şi reintegrării persoanelor adulte cu handicap. CARPAD Tulgheș asigură servicii sociale pentru 50 de persoane cu handicap psihic.

Principalele servicii oferite

 • cazare și hrană, condiții igienico-sanitare corespunzătoare;
 • asistență medicală, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă a persoanelor internate;
 • elaborarea programelor individuale de recuperare pentru fiecare beneficiar
  activități de terapie ocupațională şi ergoterapie, terapie prin muncă , psihoterapie individuală şi de grup; activităţi de recuperare fizică, gimnastică medicală
 • organizarea unor activități psiho-sociale și culturale;
 • asistenţă psihologică, asistenţă socială.
 • Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

– persoana adultă care solicită internarea trebuie să fie încadrată într-un anumit grad de handicap respectiv trebuie să deţină un certificat valabil de încadrare în grad de handicap;

– să aibă domiciliul sau reşedinţa pe raza administrativ teritorială a judeţului Harghita

 • Criteriile orientative de selecţie pot fi:

– persoana nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii sau aceasta se află într-o stare avansată de degradare;

– nu are venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru a avea o viaţă decentă;

–  nu se poate gospodării singură sau necesită îngrijire specializată;

– nu are familie (rude de gradul I, II) sau aceştia refuză sau se află în imposibilitatea de a-i oferi îngrijirea necesară;

– nu se află în întreţinerea unei sau a unor persoane obligate la acesta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare (contract de întreţinere)

– este încadrată în gradul I de handicap cu drept la asistent personal dar nu au fost identificate persoane care să îi acorde îngrijirea necesară;

Șef centru: Timariu Alina-Teodora

Tel/fax: 0266338243, 0723545491

Adresă de e-mail: crrntulghes@yahoo.com, ctulghes@gmail.com

Comuna Tulgheș, nr.342, pavilionul 31.

Jud. Harghita

 1. Pentru potenţialii beneficiari, reprezentanţi legali, reprezentanţi convenţionali membrilor familiilor, anterior admiterii beneficiarilor în centru: în fiecare zi de joi a lunii între orele 09:00 – 17:00
 2. Pentru familie, rude, aparţinători ai beneficiarilor internaţi în centru: în fiecare zi între orele 10:00 – 17:00
Back to top
Sari la conținut