Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Furnizarea de servicii sociale specializate persoanelor adulte cu handicap fără posibilități de îngrijire în familie sau fără familie, cu domiciliul în județul Harghita, pentru păstrarea demnității individuale, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale și creșterea calității vieții fiecărei persoane. De asemenea misiunea centrului este de a sprijini şi a încuraja creşterea şanselor recuperării şi reintegrării persoanelor adulte cu handicap. CRRN Tulgheș asigură servicii sociale pentru 50 de persoane cu handicap psihic.

Principalele servicii oferite

  • cazare și hrană, condiții igienico-sanitare corespunzătoare;
  • asistență medicală, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă a persoanelor internate;
  • elaborarea programelor individuale de recuperare pentru fiecare beneficiar
    activități de terapie ocupațională şi ergoterapie, terapie prin muncă , psihoterapie individuală şi de grup; activităţi de recuperare fizică, gimnastică medicală
  • organizarea unor activități psiho-sociale și culturale;
  • asistenţă psihologică, asistenţă socială.

Șef centru: Juravle Gabriela

Tel/fax: 0266338243, 0723545491

Adresă de e-mail: crrntulghes@yahoo.com, ctulghes@gmail.com

Comuna Tulgheș, nr.342, pavilionul 31.

Jud. Harghita

  1. Pentru potenţialii beneficiari, reprezentanţi legali, reprezentanţi convenţionali membrilor familiilor, anterior admiterii beneficiarilor în centru: în fiecare zi de joi a lunii între orele 09:00 – 17:00
  2. Pentru familie, rude, aparţinători ai beneficiarilor internaţi în centru: în fiecare zi între orele 10:00 – 17:00
Back to top
Skip to content