Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Proiecte pentru îmbunătățirea calității vieții copiilor aflați în grija statului

În Regiunea de Dezvoltare Centru județul Harghita a fost cel care a semnat primele două proiecte pentru îmbunătățirea calității vieții copiilor aflați în grija statului.

În cadrul Programului Operațional Regional REGIO 2014-2020 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Harghita, instituție subordonată Consiliului Județean Harghita va realiza un proiect deosebit în orașul Cristuru-Secuiesc: construirea a două case de tip familial pentru cei 24 de copii, care în momentul de față trăiesc în Centrul de Plasament pentru Copii cu Handicap Sever Cristuru-Secuiesc și a unui Centru de Consiliere și Sprijin pentru 126 de copii din oraș și din împrejurimi, precum și pentru părinții acestora. Potrivit contractului, complexul format din trei clădiri – casele de tip familial „Curcubeu” și „Witte”, dar și Centrul de Consiliere și Sprijin, cu o suprafață utilă totală de 1000 m2 – va fi gata până în septembrie 2022.

Menirea proiectului intitulat „Creșterea gradului de acoperire a nevoilor de servicii sociale în județul Harghita prin dezinstituționalizarea copiilor aflați în grija statului și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate” este în primul rând, îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 24 de copii cu handicap sever.

Imobilul în care în prezent își desfășoară activitatea Centrul de Plasament pentru Copii cu Handicap Sever Cristuru-Secuiesc nu poate asigura beneficiarilor suprafața locuibilă necesară, conform standardelor de calitate, nu poate asigura spații potrivite și suficiente pentru activitățile de asistență medicală, kinetoterapie, suport psihologic și petrecerea timpului liber. Totodată, este dificilă și depozitarea alimentelor, materialelor și echipamentelor beneficiarilor. În plus, imobilul se află în proprietatea autorității locale, care, după expirarea contractului de închiriere în 2023, vrea să utilizeze clădirea în alt scop.

Obiectivul general al proiectului urmărește scoaterea acestor copii din sistemul instituționalizat, integrarea lor în comunitate, prin case de tip familial și creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale în județul Harghita.
Perioada de implementare a proiectului este de 41 de luni, în perioada 01.04.2019 – 31.08.2022 și este cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Valoarea totală a contractului este de 5.475.578,00 lei, din care 4.569.739,99 lei (aproximativ 980 euro) reprezintă finanțare nerambursabilă, diferența – aproape 906.000 lei – fiind suportată de Consiliul Județean Harghita prin DGASPC Harghita.

Scopul investiției este construirea celor două case de tip familial și al Centrului de Consiliere și Sprijin. De asemenea, prin proiect se va realiza dotarea corespunzătoare a clădirilor și  racordarea lor la utilități. Complexul social are o bună accesibilitate la serviciile din comunitate, Școala Generală „Petőfi Sándor” și Spitalul Orășenesc Cristuru-Secuiesc fiind la o distanță de numai 300 m.

Două proiecte care se completează reciproc

Serviciile sociale furnizate în cadrul complexului de servicii de tip familial vor fi asigurate de proiectul „Reducerea numărului de copii și tineri instituționalizați în județul Harghita prin furnizarea serviciilor de prevenire a separării copilului de familie și a serviciilor de tip familial”. Acest proiect asigură complementaritatea cu proiectul „Creșterea gradului de acoperire a nevoilor de servicii sociale în județul Harghita prin dezinstituționalizarea copiilor aflați în grija statului și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate” descris mai sus.

Obiectivul general al celui de al doilea proiect constă în reducerea numărului de copii și tineri instituționalizați în județul Harghita prin furnizarea serviciilor de prevenire a separării copilului de familie și a serviciilor de tip familial.

Potrivit proiectului, în Centrul de Consiliere și Sprijin vor fi asigurate servicii de evaluare psihologică, consiliere pentru copii și tineri, individuală și de grup, terapie educațională și ludoterapie, sprijin socio/psiho/educativ pentru copiii aflați în situații de risc, luminoterapie, meloterapie, sprijin psihoemoțional, pregătire pentru mutare, activități de prevenție a violenței și consumului de droguri și a altor substanțe nocive, prevenția abandonului familial și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. Totodată, în centru vor avea loc ateliere de creație, activități educative, inclusiv pentru un stil de viață sănătos, activități recreative și de socializare/integrare adecvate grupului, kinetoterapie cu aparate medicale, masaj și jocuri de mișcare.

Serviciile sociale care vor fi furnizate în cadrul caselor de tip familial sunt: îngrijire, găzduire, alimentație, educație formală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, servicii zilnice de ocrotire (pentru hrană, îmbrăcăminte și echipamente), dar și activități de organizare a timpului liber.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Valoarea totală a proiectului este de 8.249.406,88 lei, din care 5.910.519,50 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, diferența – 2 338 887.38 lei – este suportat de Consiliul Județean Harghita prin DGASPC Harghita. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, în perioada 08.05.2020 – 07.05.2023.

Miercurea-Ciuc, 11.05.2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Back to top
Sari la conținut