Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

From Youth to Work – Din îngrijire spre piața muncii

,,From Youth to Work – Din îngrijire spre piața muncii” a fost finanțat în cadrul Programului Erasmus+ (activitate cheie KA2, parteneriate strategice din domeniul tineretului având număr proiect 2017-1-HR01-KA205-035273. Perioada de derulare a fost de 24 luni, între  01.08.2017 – 31.07.2019. Bugetul total aprobat a fost de 199.570,00 Euro din care bugetul alocat Direcției  a fost de 27.145,00  Euro.

Proiectul a avut ca scop îmbunătățirea practicilor în domeniul lucrului cu tinerii privind dezvoltarea carierei și orientarea profesională pentru susținerea tranziției de la activități educaționale către piața forței de muncă, inclusiv sprijinirea identificării și menținerii unui loc de muncă.

Proiectul a contribuit la îmbunătățirea activității lucrătorilor de tineret, în special recunoașterea cunoștințelor și a competențelor relevante  și necesare pentru sprijinirea tinerilor dezavantajați  (de ex. NEET, tineri din sistemul protecției copilului, etc.).

Proiectul a vizat în special dezvoltarea unor materiale de lucru (teorii și practici relevante), pentru sprijinirea dezvoltării competențelor transversale ale specialiștilor. De asemenea a susținut colaborarea internațională în domeniul de activitate a consilierii profesionale,  contribuind la creșterea gradului de conștientizare privind importanța lucrului cu tinerii privind consilierea vocațională și dezvoltarea carierei, precum şi a metodelor în domeniu adaptate necesităților beneficiarilor.

Grupul țintă al proiectului a fost alcătuit de către specialiști (lucrători de tineret, asistenți sociali, psihologi, specialiști în dezvoltarea carierei) care realizează activități cu tineri dezavantajați, respectivi tineri aflați în situații de risc.             În cadrul proiectului direcția a avut rol de partener și a sprijinit implementarea obiectivelor și activităților propuse. În special a coordonat analizarea și identificarea nevoilor de formare ale beneficiarilor formând astfel bazele materialului de training.

Back to top
Sari la conținut