Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A családon belüli erőszak áldozatai számára létrehozott védett ház szállást biztosító szociális szolgáltatás, mely a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretében működik, jogi személyiség nélkül. Megyei szinten meghatározott időre (legfeljebb 1 évre) ideiglenes lakhelyet, felügyeletet, gondozást, étkezést, pszichológiai tanácsadást, jogi tanácsadást és szakmai tanácsadást nyújt a családon belüli erőszak áldozatainak. A Védett házban 6 személy szállásolható el, kedvezményezettek lehetnek a családon belüli erőszak felnőtt áldozatai, valamint szülő-gyermek (anya + gyermek) páros. A családon belüli erőszak áldozatai számára létrehozott védett házat a „Venus – Együtt a biztonságos életért” című, országos pályázat keretében valósították meg. A projektet a Nők és Férfiak Közti Esélyegyenlőséget Támogató Országos Ügynökség (ANES) kezdeményezte és a Humánerőforrás Operatív Programból (POCU) 2014-2020 hozták létre, partnerségben 38 szociális és gyermekvédelmi vezérigazgatósággal és 4 polgármesteri hivatallal. A családon belüli erőszak áldozatai számára létesített védett házat, mint szociális szolgáltatást, Hargita Megye Tanácsának a 12/2020-as Határozata alapján foganatosították. A projekt futamidejének lejárta után 36 hónapon át a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság biztosítja a szolgáltatás fenntarthatóságát.

A VÉDETT HÁZ NEM SŰRGŐSSÉGI KÖZPONT! A Központ szerződést köt a kedvezményezettel szociális szolgáltatásokat illetően. A szerződés két eredeti példányban készül, és tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit. A szerződés időtartama az aláírástól a kedvezményezett védett házból való kilépéséig tart, maximális érvényessége egy év. A VÉDETT HÁZ CÍME TITKOS!

Az áldozatok védelme az agresszorral szemben, illetve a kedvezményezettek támogatása a társadalmi és szakmai visszailleszkedés, és az önálló életvitel kialakítása érdekében.

 • meghatározott időtartamra, legfeljebb 1 évre szállást biztosít a kedvezményezetteknek a sajátos helyzetektől függően, és az egyéni igényeiknek megfelelően;
 • megfelelő feltételeket biztosít személyes higiénia és testápolás, valamint a lakás, a ruhák és személyes tárgyak higiénéjét (mosás, szárítás, féregtelenítés) illetően;
 • lehetővé teszi az elsődleges orvosi felmérést/egészségügyi ellátást;
 • segíti az önálló életvitel fejlesztését;
 • lehetővé teszi a non-formális és informális oktatást;
 • szakmai tanácsadást, támogató csoport- és szociális támogatást biztosít;
 • segítséget nyújt a szükséges dokumentumok elkészítésénél/kitöltésénél, az egyéni sajátosságoktól függően.

A védett lakóotthonba való belépés/bejutás legalább egy kockázati feltétel és a sebezhetőségi feltételek legalább egyikének kumulatív felhalmozásán alapul.

Kockázati feltételek:

 

 • a személy ismételten családon belüli erőszak áldozata volt, melynek hatásait nem sikerült megszüntetni;
 • az elmúlt 5 évben legalább egy alkalommal része volt védőintézkedésben: ideiglenes távoltartási rendelet vagy távoltartási parancs;
 • az elmúlt 5 évben egy vagy több állami szociális segélyszolgálat, illetve egy vagy több civilszervezet nyilvántartásában szerepelt, és támogatási szolgáltatásokban /intézkedésekben részesült;
 • az elmúlt 5 évben legalább egy törvényszéki orvosi igazolást és/vagy orvosi igazolást állítottak ki a nevére, vagy adott esetben más egészségügyi egység által kiadott igazoló dokumentumot, mely bizonyítja a családon belüli erőszak következtében elszenvedett sérüléseket;
 • a családon belüli erőszak áldozata igazolni tudja, hogy bíróságon vagy közjegyzőnél nyilvántartásba van véve a házasság felbontására vonatkozó kérelem, vagy a bíróság kibocsátotta házasság felbontása során hozott jogerős határozatot.

Sebezhetőségi feltételek:

 

 • anyagilag függ az agresszortól – nincs, vagy kevés a saját jövedelme;
 • nincs lehetőség arra, hogy lakhatósági hely szempontjából különváljon az agresszortól;
 • az agresszor ismételten sértegeti, megalázó és/vagy az életét és testi épségét fenyegető szavakkal illeti az áldozatot/a gyermekeit/rokonait/barátait, vagy más személyeket az áldozat környezetéből;
 • az értékelés időpontjában nem rendelkezik munkahellyel;
 • szülési, vagy gyermekgondozási szabadságon van;
 • nincs szakképesítési bizonyítványa egy adott mesterségről;
 • a 45 év feletti munkanélküliek, a tartósan munkanélküliek, a NEET-fiatalok, vagy az egyedülálló munkanélküli szülők kategóriájába tartozik;
 • nem rendelkezik oklevéllel, vagy legalább 4 osztály elvégzését igazoló dokumentummal;
 • fogyatékossággal élő személy.

Az aktacsomó összeállításához szükséges dokumentumok a célcsoport kiválasztásának és felvételének módszertana szerint:

 • A kedvezményezett személyazonossági igazolványa, adott esetben a gondozásában levő, vele együtt a védett házba kerülő kiskorú gyermekek személyazonosító okmányai, másolatban. (Ha a kedvezményezett a felvétel időpontjában nem tudja bemutatni a személyazonossági okmányokat, felelősségvállalási nyilatkozatot tesz le, vállalván a szankciót a Büntető Törvénykönyv 326. cikkének rendelkezései alapján.)
 • A szociális szolgáltató alkalmazottja információkat kérhet az illetékes hatóságoktól a kedvezményezett utolsó lakcíméről, illetve a személyazonossági dokumentumokat illetően;
 • Felelősségvállalási nyilatkozat arról, hogy áldozatává vált a családon belüli erőszaknak (a 7. melléklet szerint);
 • Felvételi kérelem a projekt célcsoportjába (a 3. melléklet szerint);
 • A rendelkezésre állás vállalása (a 4. melléklet szerint);
 • Felelősségvállalási nyilatkozat a kettős finanszírozás elkerülését illetően (az 5. melléklet szerint);
 • A személyes adatok felhasználásáról és feldolgozásáról szóló nyilatkozat (a 6. melléklet szerint);
 • Kettős titoktartási megállapodás (a 8. melléklet szerint);
 • Kockázati és a sebezhetőségi feltételeket igazoló dokumentumok;
 • Bármilyen más dokumentum, amely alátámasztja a védett ház szolgáltatásainak szükségességét;
 • A kezdeti értékelőlap a kedvezményezett befogadásakor/újraértékelés;
 • A befogadásról/felvételről szóló határozat, amelyet a szociális szolgáltató képviselője tanácsolt/jóváhagyott, eredetiben;
 • Beavatkozási terv;
 • A felek által aláírt szolgáltatási szerződés, eredetiben.

Telefon:0726 123 330

e-mail: locuinta22venus @gmail.com

Back to top
Megszakítás