Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A szolgáltatás célja a közepes vagy súlyos értelmi fogyatékossággal élő fiatalok, a gyermekvédelmi rendszert elhagyó, vagy bentlakásos központokba utalt, de közösségbe integrálható fiatalok társadalom peremére szorulásának a megakadályozása. A szolgáltatás kedvezményezettei kétszeresen hátrányos helyzetben vannak: egyrészt szociális hátrányban, amelyet a családi támogatás hiánya okoz (árva, vagy elhagyott gyermekek voltak), másrészt meg az értelmi képességeik miatt képtelenek az önálló élet normális elkezdésére. Az önálló életvitel elkezdésének lehetetlensége, és a bentlakásos központba utalást eredményező teljes függőségi állapot helyett a szolgáltatás egy harmadik megoldást javasol: támogatja a védett lakásokban élő fiatalokat, hogy a képességeikhez mérten elhelyezkedjenek a védett műhelyekben vagy a munkaerőpiacon. A Szentegyházi védett lakóotthon egy 4 szobás apartmanból áll, amely 5 kedvezményezett számára biztosít szállást. A fogyatékkal élő fiatalok védett lakásokban való tartózkodásának maximális időtartama 5 év a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés szerint. Lehetőség van a szerződés meghosszabbítására.

 • a fogyatékossággal élő fiatalok életminőségének javítása az intézménytelenítés, és a társadalomba való beilleszkedés révén;
 • a fogyatékossággal élő fiatalok foglalkoztatása a szakmai felkészültségük, valamint a testi, szellemi és értelmi képességeiknek megfelelően;
 • a minimálisan védett lakás típusú támogatás megkönnyíti a fiatalok hozzáférését az összes szokásos közösségi erőforráshoz (egészségügy, oktatás, munka, társadalmi kapcsolatok, kultúra, stb.);
 • a kedvezményezettek bevonása adminisztratív és pénzkezelési tevékenységekbe;
 • a fogyatékossággal élő fiatalok számára segítséget és támogatást biztosít életük önálló életviteléhez, saját kívánságaik szerint;
 • adott esetben a kedvezményezettek visszailleszkedése és a családba
 • segítséget nyújt a kedvezményezetteknek az önálló életvitelhez;
 • foglalkoztatás közvetítő szerepet tölt be a munkaadók és a kedvezményezettek között, és segíti a kedvezményezetteket a munkahelyen adódó problémák megoldásában;
 • fogyatékossággal élő fiatalok számára biztosítja a megfelelő szállást és a megfelelő felszerelést, élelmet, és higiéniai-egészségügyi feltételeket;
 • segítséget nyújt az orvosi ellátást illetően, azáltal, hogy felíratja a kedvezményezetteket egy családorvoshoz;
 • tanácsolja a kedvezményezetteket a társadalmi kapcsolatok fejlesztését illetően;
 • jogi tanácsadást nyújt;
 • kulturális, nevelő és szocializáló tevékenységeket szervez a csoporton belül és kívül.

A szolgáltatást a pszichológiai, társadalmi és gazdasági helyzet felmérése után lehet biztosítani, a szociális ankét és a fiatal fogyatékossági fokozatba besoroló igazolása alapján. A szociális szolgáltatások kedvezményezettjeinek a szociális segítségnyújtási szolgáltatásokhoz való jogának jóváhagyását, elutasítását, felfüggesztését vagy megszüntetését a felnőtt fogyatékosságot meghatározó és elbíráló bizottság végzi. A központ kedvezményezettjeinek meg kell felelniük a következő feltételeknek:

 • be kell legyenek sorolva egy fogyatékossági fokozatba (súlyos, közepesen súlyos, könnyű) ;
 • értelmi fogyatékosról, vagy a mentális fogyatékossággal társuló fogyatékossággal elő személyről van szó;
 • a kérvényezők a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság alárendeltségébe tartozó, fogyatékossággal élő személyeket védő intézményekből érkeznek;
 • betöltötték a 18. életévüket;
 • a lakhelyük Hargita megyében van;
 • egyedül nem boldogulnak;
 • nincs lakásuk, és/vagy nincs jövedelmük;
 • nincs törvényes támogatójuk, vagy ha van, akkor ezek egészségügyi, gazdasági helyzetük, illetve feladataik miatt nem tudják teljesíteni kötelezettségeiket;
 • ki vannak téve a társadalmi kirekesztés veszélyének

Osztályvezető: Bogos Gyöngyvér

tel.: 0735 206 091

e-mail: locuinteprotejate@yahoo.com

Szentegyháza, Mihai Eminescu utca 2/19 sz.

Irányító iroda: Csíkszereda, Decemberi Forradalom u. 6/B/1 sz.

Hétfő–Péntek: 10 és 18 óra között, előzetes programálassal.

Back to top
Megszakítás