Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
  • azonosítja a rászoruló idősöket, valamint a nehézségeket okozó problémákat;
  • az idős emberek védelmét illetően a családi típusú megoldások népszerűsítésén dolgozik, ideértve az otthoni gondozást is, az intézményesített védelemmel szemben;
  • rendezvényeket szervez, programokat dolgoz ki az idősek háttérbe szorításának és társadalmi kirekesztésének megelőzésére;
  • adatbázist hoz létre az állami és magán szociális szolgáltatókról, az általuk nyújtott szolgáltatásokról, valamint a közösségi szociális szolgáltatásokról;

saját nyilvántartást készít a nehéz helyzetben lévő idős emberek eseteiről

  • a kedvezményezettek és/vagy azok törvényes képviselői által megfogalmazott panaszok, valamint más személyek/intézmények/szociális szolgáltatók panaszainak megoldása a nehéz helyzetben lévő idős embereket illetően, akiket a vezérigazgatóság vezetősége helyezett el/utalt be, biztosítván ezek felmérését és folyamatos megfigyelését;
  • szükség esetén újra felméri a szolgáltatásnyújtás ellenőrzésének időszaka alatt levő idős személy helyzetét, a megállapított intézkedések fenntartása, módosítása vagy megszüntetése érdekében;
  • szociális tanácsadás és segítségnyújtás a személynek és a családnak a válsághelyzet leküzdésére, folyamatosan dolgozik az egyéni és családi kapacitás helyreállításán/megerősítésén, a nehéz helyzetek önerőből való legyőzéséért;
  • a rászoruló idős személy jogi helyzetének tisztázása, ideértve a születésének késői nyilvántartásba vételét, valamint a személyi igazolások frissítése
  • kérvény/kézzel írt értesítés
  • idős emberek, akik betöltötték a 65 évet, és Hargita megyében élnek
Back to top
Megszakítás