Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
  • identifică persoanele vârstnice aflate în nevoie precum şi cauzele care au generat situația de dificultate;
  • acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor vârstnice, inclusiv îngrijire la domiciliu;
  • organizează evenimente, elaborează programe în vederea prevenirii situațiilor de marginalizare și excludere socială a persoanelor vârstnice;
  • realizează o bază de date cu privire la furnizorii de servicii sociale publici și privați și a serviciilor administrate de aceștia precum și a serviciilor sociale comunitare;
  • întocmește o evidență proprie a cazurilor de persoane vârstnice aflate în situații de dificultate
  • soluționarea sesizările formulate de persoanele beneficiare, reprezentanții legali ai acestora, precum și sesizările altor persoane/instituții/furnizori privați de servicii sociale privind persoane vârstnice aflate în dificultate și care au fost repartizate/referite de către conducerea direcției generale, asigurând evaluarea, monitorizarea, după caz a acestora;
  • reevaluează ori de câte ori este necesar situația persoanei vârstnice aflate în perioada de monitorizare a acordării serviciilor, în vederea menținerii, modificării sau încetării măsurilor stabilite;
  • consiliere socială și asistență persoanei și familiei pentru depășirea situației de criză cu care se confruntă, acționând în permanență pentru refacerea/întărirea capacităților individuale și familiale necesare pentru depășirea cu forțe proprii a situațiilor de dificultate;
  • clarificarea situației juridice a persoanei vârstnice aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nașterii acesteia, precum şi a actualizării actelor de identitate;
  • cerere/sesizare olografă

persoane vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani și au domiciliul în județul Harghita

Back to top
Skip to content