Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A Felsőboldogfalvi nappali központ fogyatékkal élő felnőttek számára segítséget és támogatást nyújt napközben a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett fogyatékossággal élő felnőttek számára, illetve tanácsadást biztosít a kedvezményezettek családjainak, hogy szembe tudjanak nézni a különleges helyzettel, amelyben vannak. A központot a Székelyudvarhely, Berde Mózes utca, 40. sz. alatti székhelyen működő Pro Autist Alapítvány irányítja, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal kötött Együttműködési megállapodás alapján.

 • társadalmi tájékoztatás és tanácsadás;
 • pszichológiai tanácsadás;
 • a betegség miatt kialakult funkcióveszteség (mozgáskorlátozottság, beszédzavar, csökkent szívteljesítmény, meddőség, stb.) helyreállítása vagy pótlása (rehabilitáció), illetve kompenzáló új képességek kifejlesztése (habilitáció);
 • az önálló életvitel képességeinek fejlesztése;
 • társadalmi integráció és aktív közösségi élet;
 • felmérés;
 • gondozás.
 • társadalmi tájékoztatás és tanácsadás;
 • pszichológiai tanácsadás;
 • a betegség miatt kialakult funkcióveszteség (mozgáskorlátozottság, beszédzavar, csökkent szívteljesítmény, meddőség, stb.) helyreállítása vagy pótlása (rehabilitáció), illetve kompenzáló új képességek kifejlesztése (habilitáció);
 • az önálló életvitel képességeinek fejlesztése;
 • társadalmi integráció és aktív közösségi élet;
 • felmérés;
 • gondozás.
 • a Központ biztosítja a kedvezményezett érdekeit szolgáló szolgáltatásokat a Felmérési űrlap és a kedvezményezettel, vagy a törvényes képviselővel kötött Szolgáltatási szerződés alapján;
 • nappali gondozás a fogyatékosság gyógyulását elősegítő környezetben;
 • terápiás támogatás az egészség megőrzéséért, a higiénés képességek fejlesztéséért, a kedvezményezett életkorának és egészségi állapotának megfelelően;
 • kidolgozza az Egyéni fejlesztési tervet, amely magába foglalja az Egyéni gondozási programot, az Egyéni rekuperációs programot, és az Egyéni szocializációs programot;
 • figyelemmel követi és elemzi a fogyatékkal élők helyzetét;
 • biztosítja naponta a kedvezményezettek szállítását a központba;
 • találkozásokat szervez a kedvezményezettek szüleivel/családjával, hogy megismerjék az autista fogyatékossággal élő személy gondozásának módszereit;
 • különböző tevékenységeket szervez a közösség érzékenyítésének növelése érdekében a fogyatékkal élők sajátos szükségleteivel kapcsolatosan.
 • A nappali központ nyilvántartásába vételre irányuló kérelmeket a vezérigazgatóság szakemberei kezelik, akik elkészítik a kedvezményezett aktacsomóját.
 • A nyilvántartásba vétel feltételei: a kérvényező rendelkezzen Hargita megyei lakóhellyel, autizmussal élő fogyatékossággal élő személynek kell lennie, legyen birtokában a fogyatékossági igazolás, ne szenvedjen fertőző betegségekben, tudjon beilleszkedni a közösségbe, stb.
 • A nappali központba való nyilvántartásba vétel a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretében létrehozott és működő bizottság határozata alapján történik.
 • A központ szolgáltatásainak megszüntetése után Távozási lapot állítanak ki, amely tartalmazza a nyilvántartásból való kilépés okát.
 • A kedvezményezettek írásbeli nyilvántartása a központban a Nyilvántartási regiszterbe való bejegyzés útján történik, melyet az intézmény székhelyén őriznek.

Azok a kedvezményezettek/törvényes képviselők, akiknek sérelmeik vannak a szolgáltatásokkal kapcsolatosan, vagy akiknek bizonyos jogaikat megsértettek, az alábbiak szerint nyújthatnak be panaszt:

 • az intézmény székhelyén található panaszregiszterben;
 • írásban, az illetékes felsőbb fórumokhoz: a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósághoz;
 • az e tekintetben felhatalmazott más intézményekhez: rendőrség, helyi és központi hatóságok, stb.

A kedvezményezettek minden kérését és panaszát a legnagyobb komolysággal és hatékonysággal kezeljük, és a törvény által előírt időn belül megoldjuk.

A társadalmi visszailleszkedés és felügyeleti szolgálat vezetője – Sántha Gyöngyvér

Felsőboldogfalva 164. sz.

Tel: 0266-245265, 0733-553059

Hétfő–Péntek: 8 és 18 óra között

Back to top
Megszakítás