Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap Feliceni oferă asistență și sprijin pe timpul zilei persoanelor adulte cu handicap aflate în risc de excluziune socială și consiliere pentru familiile acestora pentru a face față situației lor speciale. Managementul Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap Feliceni este asigurat de către Fundația „Pro Autist”, cu sediul în Odorheiu-Secuiesc, str. Berde Mózes nr. 40, județul Harghita, în baza Convenției de colaborare încheiată între direcția generală și fundație.

 • Informare și consiliere socială;
 • Consiliere psihologică;
 • Abilitare și reabilitare;
 • Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;
 • Dezvoltarea abilităților lucrative;
 • Integrare și participare socială și civică;
 • Evaluare
 • Îngrijire
 • Îngrijire personală
 • Informare și consiliere socială;
 • Consiliere psihologică;
 • Abilitare și reabilitare;
 • Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;
 • Dezvoltarea abilităților lucrative;
 • Integrare și participare socială și civică;
 • Evaluare
 • Îngrijire
 • Îngrijire personală
 • Centrul asigură furnizarea serviciilor în interesul beneficiarului, în baza Fișei de evaluare și a Contractului de servicii încheiat cu acesta, sau cu reprezentantul legal.
 • Îngrijire, recuperare, după caz și întreținerea zilnică într-un cadru de viață favorabil recuperării handicapului.
 • Asistență terapeutică pentru menținerea sănătății, pentru dezvoltarea deprinderilor igienice, conform vârstei și a stării de sănătate a beneficiarului.
 • Elaborează Planul Individual de Intervenție, care va cuprinde Program individual de îngrijire,  Program individual de recuperare, Program individual de socializare.
 • Monitorizează și analizează situația persoanelor cu handicap.
 • Asigură transportul zilnic al beneficiarilor la centru.
 • Organizează întrevederi cu părinții/familia beneficiarilor, în vederea familiarizării acestora cu metode de îngrijire a persoanei cu handicap-autist.
 • Organizează activități de sensibilizare a comunității la nevoile specifice ale persoanelor cu handicap.

Cererile de luare în evidența centrului de zi sunt instrumentate de către specialiștii direcției generale, care vor întocmi dosarul beneficiarului.

Condiții eligibile de luare în evidență: solicitantul să aibă domiciliul în județul Harghita, să fie persoană cu handicap-autist, să dispună de certificat de handicap, să nu sufere de boli contagioase, să poată fi integrat în colectivitate, etc.

Luarea în evidența centrului de zi se face în baza Hotărârii Comisie de cazuistică, care s-a înființat și funcționează în cadrul DGASPC Harghita.

La sistarea serviciilor centrului, se întocmește o Foaie de ieșire, în care este menționat motivul scoaterii din evidență.

Evidența scriptică a beneficiarilor în centru se face prin înscrierea în Registrul privind evidența acestora, care se păstrează permanent la sediu.

Beneficiarii/reprezentanții legali care au anumite nemulțumiri, referitoare la furnizarea serviciilor, sau cărora li s-au încălcat anumite drepturi pot depune plângeri sau reclamații după cum urmează:

 • în registrul de reclamații aflat la sediul instituției;
 • în scris la forurile superioare competente: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita;
 • la alte instituții abilitate în acest sens: poliție, autorități locale și centrale, etc.

Toate cererile și reclamațiile beneficiarilor vor fi tratate cu maximă seriozitate și operativitate și vor fi soluționate în termenele prevăzute de lege.

Șef serviciu de reintegrare socială și supraveghere – Sántha Gyöngyvér

Com. Feliceni, sat Feliceni nr. 164.

Tel: 0266-245265, 0733-553059

luni – vineri: 8.00-18.00

Back to top
Skip to content