Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A Felnőttek intézményesített gondozása, közösségi, családi ellátás. Esettanulmányi osztály a felnőtt fogyatékkal élő személyeknek és családtagjaiknak nyújt szociális támogatást. Célunk, hogy megelőzzük az akadályozottsággal élő felnőttek intézményesítését, bentlakásos központokba való beutalását. Erőfeszítéseket teszünk a társadalmi, közösségi és családi beilleszkedés/visszailleszkedés irányába, és hangsúlyt fektetünk a kedvezményezettek jogainak tiszteletben tartására.

 • elérhetővé teszi a bentlakásos szolgáltatásokat a fogyatékkal élők számára;
 • esetkezelést végez a nyilvántartott fogyatékkal élőket illetően;
 • követi a fogyatékossággal élő felnőtt kedvezményezettek jogainak tiszteletben tartását az vezérigazgatóság bentlakásos központjaiban;
 • figyelemmel kíséri a vezérigazgatóság központjaiban élő fogyatékos felnőttek igényeinek kiértékelési/újraértékelési módját, az érvényes minimális minőségi előírások betartásával;
 • koordinálja, figyelemmel kíséri és értékeli az esetkezelők tevékenységét a vezérigazgatóság keretében működő fogyatékossággal élő felnőttek bentlakásos központjaiban, illetve a nappali gondozó központban;
 • az esetfelelős figyelemmel kíséri a magánszolgáltatókhoz tartozó fogyatékossággal élő felnőttek központjaiban végzett tevékenységeket és szociális szolgáltatásokat (szolgáltatási szerződés alapján);
 • tanácsadással segít a kedvezményezetteknek és családtagjaiknak, hogy felkészüljenek a családba és a közösségbe való visszailleszkedéshez, valamint a létező szociális jogokat illetően;
 • szociális szempontból felméri azt a fogyatékossággal élő személyt, aki kéri a befogadást a vezérigazgatóság valamely bentlakásos központjába;
 • a Hargita megyei fogyatékossággal élő felnőttek értékelésével foglalkozó bizottság elé terjeszti elemzés és jóváhagyás céljából a fogyatékkal élő felnőttek bentlakásos központokba való felvételére irányuló kérelmeit;
 • létrehoz egy adatbázist, és azt rendszeresen frissíti a fogyatékossággal élő felnőttek bentlakásos központokban található felvételi dossziékat/kérelmeket illetően;
 • rendszerességgel követi azoknak a személyeknek a helyzetét, akiknek hely hiányában elhalasztották a felvételét a fogyatékossággal élő felnőttek központjába;
 • biztosítja a statisztikai adatok gyűjtését és továbbítását a Fogyatékossággal élő Személyek Országos Hatósága és más, ezen a területen tevékenykedő intézmények által kért mutatók szerint;
 • a fogyatékossággal élő személyek beutalásának, védelmének, és gondozásának biztosítása a vezérigazgatósághoz, vagy civilszervezetekhez tartozó központokban;
 • esetkezelés a Hargita Megyei Szociális Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság bentlakásos központjaiba utalt, fogyatékossággal élő felnőtteket illetően;
 • támogatás és segítségnyújtás a fogyatékkal élő személyek családba és közösségbe történő visszailleszkedéséhez

szociális tanácsadás

A vezérigazgatóság központjaiba történő beutaláshoz szükséges dokumentumok:

 

A dossziét a lakóhely/tartózkodási hely önkormányzata állítja össze, és nyújtja be a Felnőttek intézményesített gondozása, közösségi, családi ellátás. Esettanulmányi osztálynak, következő tartalommal:

 

 • a fogyatékossággal élő személy vagy a törvényes képviselő indokolt kérése;
 • személyazonossági és családi állapotot igazoló dokumentumok másolata,
 • adott esetben a jogi képviselő személyi igazolványának másolata,
 • adott esetben a jogi képviselő kinevezéséről szóló dokumentum (ítélet/polgári határozat) másolata,
 • a fogyatékosság fokát igazoló érvényes dokumentum másolata, PIS, PIRIS,
 • utolsó nyugdíjszelvény/jövedelmi igazolás,
 • bizonyítvány a lakhatási helyzetről,
 • Szociális felmérés a bentlakásos központba való beutalás javaslatával,
 • a lakóhely/tartózkodóhely önkormányzata által kiállított igazolás,
 • másolatok az orvosok által kibocsátott dokumentumokról,
 • a hozzátartozók személyazonossági iratainak másolatai,
 • kötelezettségvállalás a tartásdíj kifizetésére.

 

A lakóhely/tartózkodóhely önkormányzatának biztosnak kell lennie, hogy a személynek tulajdonában van az eredeti (érvényes) személyi igazolvány, keresztlevél, egészségügyi kártya, és az igazolás a fogyatékossági fokozatról.

 • a személy rendelkezzen érvényes igazolással a fogyatékossági fokozatot illetően;
 • a személynek nincs lakása, és nincs lehetősége, hogy biztosíthassa a lakhatását a saját erőforrásaiból, vagy a háza lakhatatlan;
 • nincs családja (1. és 2. fokú rokonok), vagy ezek elutasítják, esetleg nem képesek megfelelő módon ápolni;
 • nincs egy vagy több személy gondjaira bízva az érvényes jogszabályok szerint (ellátási szerződés, hagyaték);
 • nincs saját jövedelme, vagy ez nem elegendő a tisztességes élethez;
 • egyedül nem képes boldogulni, vagy speciális ellátást igényel;
 • 1-es fogyatékossági fokozatba sorolták, joga van személyes asszisztenshez, de nem sikerült megfelelő személyeket azonosítani, akik a megfelelő módon ellátnák;

lakóhellyel rendelkezik Hargita megyében

Osztályvezető: Păncescu Matild

A csapat tagjai: Todiruț Adel Ibolya
Bălan Ingri
Ianovits Katalin
Platon Florin-Vasile

A bentlakásos központokban: Păun Daniela
Timariu Alina-Teodora
Vágási Margit
Molnár Fülöp

tel: 0266-207764; 0733-553071

fax: 0266-207754

e-mail: asistentasociala.adulti@yahoo.ro

Csíkszereda, Szabadság tér, 5. sz., III. emelet, 312/D iroda

Hétfő-péntek: 7:30 – 15:30

Back to top
Megszakítás