Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A Csíkszentmártoni multifunkcionális átmeneti elhelyezést biztosító szociális központot a Világbank finanszírozásával valósította meg a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság az Egy kis pihenő az életemben című pályázat keretében. A központ 3 házból áll, összesen 12 férőhelyet biztosít a veszélyeztetett helyzetben levő, gyermekvédelmi rendszerből kikerülő, 18 év fölötti fiatalok számára, akiknek nincs családjuk, amely a lakhatást biztosíthatná, és emiatt társadalmi kirekesztéssel szembesülnek.

 • az önálló életvitel és szakmai kompetenciák fejlesztése, strukturált vagy félig strukturált tevékenységek a fiatalok önállósodásának előkészítése és ösztönzése érdekében, megkönnyítve a támogatott életvitelből a személyes függetlenségbe való átmenetet.
 • meghatározott időre (legfeljebb 5 évre) nyújt szállást a gyermekvédelmi rendszerből érkező fiatalok számára, hálószobák, nappali helyiségek, az élelem elkészítéséhez és felszolgálásához szükséges helyek, valamint a kapcsolódó közköltségek biztosításával;
 • önálló életvitelhez szükséges képességek fejlesztésére vonatkozó szolgáltatásokat nyújt, mint például a mindennapi életvezetési készségek: táplálkozás, étlaptervezés, élelmiszer, főzés, konyha kitakarítása, házvezetés és biztonság, az udvar rendezése, kertészkedés;
 • a lakásgazdálkodással és a közösségi erőforrások felhasználásával kapcsolatos készségek fejlesztése, melyek a közösségbe való pozitív átmenethez szükségesek, ideértve az idő- és öngazdálkodást, a közlekedést és a közösségi erőforrásokat;
 • pénzkezelési készségek fejlesztése: olyan készségterületekre összpontosít, amelyek segítik a fiatalokat a megfontolt pénzügyi döntések meghozatalában; a pénzzel, megtakarítással, jövedelemmel és adóval, banki tevékenységekkel, bankhitelek felvételével, személyes költségvetéssel, valamint a fogyasztói készségekkel kapcsolatos fogalmak;
 • a személyes ápolási készségek fejlesztése: elősegíti a fiatal harmonikus testi és érzelmi fejlődését a személyes higiénia, az egészséges életmód, a helyes szexualitás révén;
 • szociális készségek fejlesztése: elősegíti a más személyekkel való kapcsolattartást, személyes fejlődés, kulturális tudatosság, kommunikáció, társadalmi kapcsolatok, és a helyi közösségbe történő beilleszkedés révén;
 • a szakmai integráció, illetve az oktatási programok befejezését és képességeiknek/érdeklődésüknek megfelelő karrier kiválasztását célzó készségek.Ez a terület magában foglalja a karriertervezéssel, a munkahely támogatásával és megtartásával kapcsolatos készségeket;
 • pszichológiai tanácsadást, társadalmi és szakmai tanácsadást, valamint professzionális készségek fejlesztését célzó tanácsadást nyújt;
 • felkészíti a fiatalokat a központ elhagyására.

A szolgáltatást a pszichológiai, társadalmi és gazdasági helyzet felmérése után biztosítjuk, a szociális ankét és a fiatal igényei alapján. A kedvezményezett elsődleges felmérése tartalmazza a személy függetlenségéről, fizikai állapotról, látásról, hallásról, beszédkészségéről, a mozgásról, kórtörténetről, az „visszaesésekről”, a jelenlegi gyógyszeres kezelésről, mentális egészségről, preferenciákról, hobbikról, szükségletekről, kockázatokról, családi kapcsolatokról, alkohol és dohány függőségeiről stb. szóló információkat.  A szociális szolgáltatások kedvezményezettjeinek a szociális segítségnyújtási szolgáltatásokhoz való jogának jóváhagyását, elutasítását, felfüggesztését vagy megszüntetését a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság beutalásokkal/kiutalásokkal foglalkozó esetbizottsága hagyja jóvá.

A központ kedvezményezettjei a gyermekvédelmi rendszerből származnak, a személyazonossági igazolványban szereplő állandó lakóhelyük Hargita megyében van, vagy olyan fiatalok családok, amelyekben legalább az egyik partner a gyermekvédelmi rendszerből származik, állandó lakóhelyük Hargita megyében van, és besorolhatóak az alábbiakból egy vagy több helyzetbe:

 • nincs megfelelő jövedelmük, hogy lakást vásárolhassanak;
 • a jövedelmük nem elégséges arra, hogy lakást bérelhessenek;
 • volt ideiglenes otthonuk, de nem találnak más kiadó lakást;
 • fiatalok, akiket kiutalnak a rendszerből;
 • nincs lehetőségük a családba való visszailleszkedésre;
 • már elvégezték a nappali tagozatos iskolát (ha esti/távoktatásban vannak, és van munkájuk, de nincs lakhelyük, akkor elfogadják);
 • pro-szociális magatartás;
 • szeretne belépni ebbe a központba;
 • dolgozni akar;
 • betöltötte a 18. életévét;
 • a pszichológiai és szociális szempontból végzett felméréseket követően elfogadottnak nyilvánítják;
 • nem szenvednek fertőző betegségekben vagy súlyos mentális betegségekben;
 • ne legyenek alkohol vagy drogfüggők.

Központvezető: Bogos Gyöngyvér

tel.: 0735 206 091

e-mail: locuinteprotejate@yahoo.com

Csíkszentmárton 38/C sz.

Irányító iroda: Csíkszereda, Decemberi Forradalom u. 6/B/1 sz.

Hétfő–Péntek: 10 és 18 óra között, előzetes programálassal.

Back to top
Megszakítás