Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrul social cu destinație multifuncțională Sânmartin a fost înființat în cadrul proiectului „Un mic popas în viața mea” finanțat de Banca Mondială prin programul BIRD, și funcționează ca și componentă funcțională a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, fără personalitate juridică. Centrul, compus din 3 case, cu un total de 12 locuri, este destinat tinerilor aflați în situație de risc – tineri ieșiți din sistemul de protecție a copilului după împlinirea vârstei de 18 ani, care nu au familie care să le ofere un spațiu de locuit, motiv pentru care se confruntă cu excluziune socială.

 • dezvoltarea deprinderilor de viață independentă şi a competențelor profesionale, activităţi structurate sau semistructurate de pregătire şi stimulare a autonomizării tinerilor, facilitând trecerea de la o viaţă sprijinită la independenţă personală
 • găzduire pe perioadă determinată (maximum 5 ani) a tinerilor care provin din sistemul de protecţie a copilului prin asigurarea camerelor de dormit, camerelor de zi, a spațiilor pentru pregătirea și servirea hranei precum și a utilităților aferente;
 • asigură servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, ca de exemplu:
 • deprinderi de viață zilnică – nutriţie, planificarea meniului, cumpărarea alimentelor, prepararea mâncării, curățarea bucătăriei, managementul şi siguranţa casei, amenajarea curţii, activităţi de grădinărit;
 • deprinderi privind gestiunea locuinței şi folosirea resurselor comunitare: necesare pentru a realiza o tranziție pozitivă către comunitate, fiind incluse gestiunea locuirii, transportul şi resursele comunitare;
 • deprinderi privind managementul banilor: se concentrează pe arii de deprinderi care îi ajută pe tineri să ia decizii financiare înţelepte; noţiuni despre bani, economii, venituri şi impozite, operaţiuni bancare, obţinerea de credite, buget personal, abilităţi de consumator;
 • deprinderi privitoare la îngrijirea personală: promovează dezvoltarea fizică şi emoţională armonioasă a tânărului prin igienă personală, stil de viaţă sănătos, sexualitate corectă;
 • deprinderi vizând dezvoltarea socială: promovează relaţionarea cu ceilalţi prin dezvoltare personală, conştiinţă culturală, comunicare, relaţii sociale, integrare în comunitatea locală;
 • deprinderi pentru integrare profesională, respectiv suport în vederea finalizării programelor educaţionale şi să urmeze o carieră conform aptitudinilor/interesului lor. Acest domeniu include deprinderi privitoare la planificarea carierei, sprijin în obţinerea unui loc de muncă şi menţinerea acestuia;
 • asigură consiliere psihologică, consiliere socio-profesională și dezvoltarea competențelor profesionale;
 • asigură servicii de pregătire în vederea părăsirii centrului

Acordarea de servicii sociale se stabileşte în urma evaluării situaţiei psiho-socio-economice, pe baza anchetei sociale şi a cererii tânărului de a beneficia de aceste servicii. Evaluarea iniţială a beneficiarului trebuie să cuprindă informaţii despre autonomia personală, starea fizică, văzul, auzul, comunicarea, locomoţie, istoric medical, „recăderi”, medicaţie curentă, sănătate mintală, preferinţe, hobby-uri, nevoi, riscuri, relaţia cu familia, dependenţe de alcool, tutun, etc. Aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la servicii de asistenţă socială pentru beneficiarii de servicii sociale se face de către Comisia de cazuistică de internare/externare a DGASPC Harghita. Beneficiarii centrului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • fac dovada că provin din sistemul de protecţie a copilului şi au domiciliul stabil în judeţul Harghita sau familii de tineri în care cel puţin unul din parteneri provine din sistemul de protecţie a copilului, au domiciliul stabil în judeţul Harghita şi se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:
 • se află în imposibilitatea de a dispune de veniturile necesare pentru a cumpăra o locuinţă
 • veniturile nu le permit încheierea unei locuințe
 • au avut locuințe temporare, dar nu mai găsesc o altă locuință pe care să o închirieze
 • tineri care sunt/urmează să fie dezinstituţionalizaţi
 • nu au posibilitatea de reintegrare în familie
 • să fi absolvit deja cursurile şcolare la zi (dacă sunt la cursuri serale/la distanţă şi au un loc de muncă, dar nu au unde să locuiască, se acceptă)
 • comportament prosocial
 • să dorească să intre în acest centru
 • să dorească să lucreze
 • limita de vârstă – minim 18 ani
 • să fie declarat acceptat, în urma evaluărilor din punct de vedere psiho-social
 • să nu prezinte boli contagioase, boli psihice grave
 • să nu prezinte dependenţă de alcool, droguri

Șef serviciu: Bogos Gyöngyvér

Com. Sânmartin, nr.38/C

Biroul de coordonare: Miercurea-Ciuc, str. Revoluției din Decembrie, nr. 26/B/1

Luni – vineri: cu programare prealabilă, între orele 10–18

Back to top
Skip to content